تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن
سؤالات رایج

اطفال بدون همراه

اطفال بالای 12 سال به تنهایی اجازه سفر دارند.اما در صورتی که کودک کمتر از 12 سال قصد سفر داشته باشد می بایست فردی بیشتر از 16 سال وی را همراهی کند.