بار
بارهای چک شده

بارهای چک شده

بدین منظور در هنگام رزرو یا تغییر تاریخ سفر، می توانید وزن بار خود را (20 کیلوگرم، 30 کیلوگرم یا 40 کیلوگرم) را بدون محدودیت در تعداد بسته بندی ها ,انتخاب کنید.

دریافت اطلاعات بیشتر
بار دستی

بار دستی

ایرعربیا به شما 10 کیلوگرم بار دستی پیش نهاد می کند

دریافت اطلاعات بیشتر
ردیابی بار

ردیابی بار

ما نهایت تلاش خود را برای تحویل به موقع بار شما خواهیم کرد. اگرچه به هیچ عنوان دوست نداریم باعث ایجاد ناراحتی برای شما در طول سفرشویم، اما گاهی تاخیر در ارسال بار و اسیب آن غیرقابل اجتناب است.

دریافت اطلاعات بیشتر