بار
بارهای چک شده

بارهای چک شده

بدین منظور در هنگام رزرو یا تغییر تاریخ سفر، می توانید وزن بار خود را (20 کیلوگرم، 30 کیلوگرم یا 40 کیلوگرم).

دریافت اطلاعات بیشتر
بار دستی

بار دستی

ایرعربیا به شما 10 کیلوگرم بار دستی پیش نهاد می کند

دریافت اطلاعات بیشتر