سؤالات رایج

تغییر تاریخ

شما می توانید بصورت آنلاین، تماس با مرکز تماس و یا مراجعه به دفاتر فروش و آژانس های گردشگری همکار، روز سفر و یا حتی مقصد سفرتان را تغییر دهید. شماره رزرو شما در این فرآیند مورد نیاز است و هزینۀ تغییر تاریخ شما شامل جریمه ثابت تغییر تاریخ به علاوه ما به التفاوت قیمت پروازی خواهد بود.

در صورت صدور بلیط با نرخ عادی سیستم انجام تغییر تاریخ نهایتاٌ تا 24 ساعت قبل از پرواز امکان پذیر است .(72 ساعت برای پرواز هایی که به مبدا یا مقصد مراکش انجام می شود).اگرچه در صورت صدور بلیط با نرخ انعطاف پذیر انجام تغییر تاریخ تا 4 ساعت قبل از زمان پرواز و بدون پرداخت جریمه ثابت تغییر تاریخ امکان پذیر است.

به منظور تغییر تاریخ  بلیط خود اینجا را کلیک کنید.

در برخی رزروها مانند بلیط های تشویقی، بلیط های رایگان هدیه و غیره  امکان تغییر تاریخ  وجود ندارد.