سؤالات رایج

بار مفقودی و آسیب دیده

  • ایرعربیا نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا بار شما را در زمان برنامه ریزی شدۀ ورود تحویل دهد. اما در صورتی که بارشما مفقود شود و امکان رهگیری آن وجود نداشته باشد، مسئولیت ما در قبال بار مفقود یا آسیب دیده به 20 دلار امریکا برای هر کیلوگرم و بیشینۀ 20 کیلوگرم برای هر مسافر محدود می شود.
  • لطفاً اینجا را کلیک کنید تا با بخش اشیاء گمشده ما ارتباط برقرار نمایید.