سؤالات رایج

خطاهای کارت اعتباری

در صورتی که هنگام پرداخت آنلاین، با خطای سیستمی مواجه شدید، لطفاً با تماس با مرکز تماس یا وبسایتمان نوع خطا را اطلاع دهید.

ما مسئلۀ پرداخت شما را بررسی خواهیم کرد و  کپی بلیط را  در صورت رزرو موفقیت آمیز  ارائه خواهیم کرد. در غیر اینصورت، باز پرداخت کامل مستقیماً به کارت اعتباری شما انجام می شود و شما می توانید رزرو خودرا مجدداٌ انجام دهید.