سؤالات رایج

گرفتن کارت پرواز بصورت آنلاین

گرفتن کارت پرواز بصورت آنلاین در بیشتر مقصدهای ایرعربیا موجود است. برای اقدام اینجا را کلیک کنید.

چنانچه پروازتان از شارجه صورت می گیرد، گرفتن کارت پرواز بصورت آنلاین 24 ساعت قبل از عزیمت میسر خواهد بود. در صورتی که پروازتان از فرودگاههای دیگر است، گرفتن آنلاین کارت پرواز 12 ساعت قبل از زمان پرواز در دسترس است. 

در اخذ آنلاین کارت پرواز از شما خواسته می شود تا شماره رزرو، نام، تاریخ پرواز و شماره پرواز و فرودگاه مبدأ را ارائه دهید. با تکمیل تمامی مراحل، کارت پرواز صادر می شود که با پرینت گرفتن از آن و ارائه در فرودگاه به شما اجازۀ سوار شدن به هواپیما داده می شود.

در صورتی که اثاثیه ای برای سفر به همراه ندارید، با استفاده از کارت پرواز می توانید مستقیماً و بدون عبور از پیشخوان اخذ کارت پرواز سوار هواپیما شوید.

در صورت به همراه داشتن بار، تقاضا می شود تا با مراجعه به «پیشخوان های تحویل بار» که برای مسافرانی در نظر گرفته شده است که کارت پرواز آن ها به صورت آنلاین صادر شده ، با تحویل اثاثیه خود و دریافت برچسب آنها به درگاه ورودی مربوطه مراجعه کنید.