تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن

پروازبه آلماتی

در یک نگاه

Accommodation

Plenty of smaller boutique-style and major hotel chain are available

Getting around

Public buses take you to most parts of the city

Best time to visit

May to September. Skiers will love Almaty’s winters

Time zone

+6hrs GMT

Currency

Tenge

Languages

Kazakh, Russian

درباره آلماتی


Soho

Visit Soho for international fare, eclectic music and enough entertainment to party the night away.

Arasan Baths

The Arasan Baths offer three experiences - Russian (Russkaya), Finnish (Finskaya) and Turkish (Vostochnaya) style of washing up

Cable Car

Get the best views of the city by taking a ride on the Kök-Töbe Cable Car. Pictures taken here make great postcards.

بهترین نرخ ها برای پرواز به آلماتی

شارجه به آلماتی

شارجه به آلماتی

از  اکنون رزرو کنید

کلمبو به آلماتی

کلمبو به آلماتی

از  اکنون رزرو کنید

چنای به آلماتی

چنای به آلماتی

از  اکنون رزرو کنید

تریواندروم به آلماتی

تریواندروم به آلماتی

از  اکنون رزرو کنید

قاهره به آلماتی

قاهره به آلماتی

از  اکنون رزرو کنید

گوآ به آلماتی

گوآ به آلماتی

از  اکنون رزرو کنید

پروازهای ارزان به آلماتی

متاسفانه پروازی از فرودگاه انتخابی شما به مقصد وجود ندارد.

لطفا به منظور یافتن پیشنهاد های بیشتر معیار جست و جوی خود را تغییر دهید

در حال اجرای پیشنهادها،لطفا چند لحظه صبر کنید