به کمک احتیاج دارید؟
با ما تماس بگیرید:
IATA Code: 
CDG
Latitude: 
49.009782
Longitude: 
2.548193