Terms and conditions

Conditions of Carriage

MADDE 1 – TANIMLAR                                            

 1. İşbu belgede aksi öngörülen durumlar haricinde; işbu koşullar dahilinde aşağıdaki terimler, yine aşağıda belirtilen anlamlarla kullanılmıştır:

Madde”, işbu Taşıma Koşullarının herhangi bir maddesini ifade eder.

 “Havayolu Tanıtma Kodu”, iki veya daha fazla sayıda alfabetik, sayısal veya alfasayısal karakterden oluşan ve Bilet üzerinde diğer bilgilerle birlikte gösterilen, IATA tarafından verilen ve belirli hava taşıyıcılarından her birini ayrı ayrı tanımlayan kodu ifade eder.

"Havalimanı İşletmesi", faaliyet gösterdiğimiz bir havalimanının sahibi ve/veya işletmecisini ifade eder;

"Havalimanı Personeli", yer hizmetleri ve/veya havalimanı personelinin bir üyesi veya Bizim adımıza hareket eden bir acenteyi ifade eder;

"Tahsis Edilmiş Koltuk Ücretleri ", Madde 4.2 (Koltuk Tahsisi) uyarınca tercih edilen koltuk/lar için ödenmesi gereken ücretleri ifade eder;

“Geçerli Kanun/lar", işbu Koşullar uyarınca Size sağladığımız Rezervasyon, taşıma ve tüm diğer hizmetler için geçerli olan Konvansiyon dahil, tüm kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, iç tüzükler, zorunlu davranış kuralları ve zorunlu kılavuzları ifade eder;

“Yetkili Acente”, hava taşımacılığıyla ilgili satışlar veya Hizmetlerimiz konusunda Bizi temsil etmek üzere atadığımız bir yolcu satış acentesini ifade eder;

“Bagaj”, uçuşunuz sırasında beraberinizde götürdüğünüz kişisel eşyalarınızı ifade eder. Aksi belirtilmedikçe, bagaj tanımı Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajınızı içerir.      

“Bagaj Hakkı”, varsa, ücret şartlarına bağlı olarak her Yolcunun bir ücret karşılığında veya ücret ödemeden birlikte seyahat edebileceği tarafımızca belirlenmiş maksimum Bagaj miktarını (adet ve/veya ağırlık ve/veya ebat olarak) ifade eder.

“Bagaj Tanıtım Etiketi”, sadece Kayıtlı Bagajınızı tanımlamak için düzenlediğimiz bir belgeyi ifade eder.

 “Rezervasyon”, işbu Taşıma Genel Koşullarına uygun olarak ve ilgili ödemenin tamamının elimize geçmesi kaydıyla tarafımızca kabul edilen bir Bilet satın almaya yönelik Sizin tarafınızdan veya adınıza yapılan bir rezervasyonu ifade eder.

"Rezervasyon Sahibi", Rezervasyondaki tüm Yolcular adına temsilci temsilci olarak hareket eden ve Rezervasyonu kendi adlarına veya ilgili Yolcuların ve çok sayıda Yolcu dahil, diğer Yolcuların adına yapan ve Madde 2.1’de (Genel Hükümler) belirtilen yükümlülükleri üstlenen en az 18 yaş ve üzeri yetişkini ifade eder;

 “Kod Paylaşımlı/Ortak Uçuş”, “İşletmeci Taşıyıcı” olarak adlandırılan bir hava taşıyıcısı tarafından gerçekleştirilen ve bir veya birden fazla diğer hava taşıyıcısının “Pazarlamacı Taşıyıcı” olarak kendi Havayolu Tanıtma Kodunu kullanarak uçuşu halka satabildiği bir uçuşu ifade eder.

 “Kredi”, asıl rezervasyonunuzun Teyit Referansına karşı alacak kaydedilecek olup, Madde 7.6’ya göre kullanılabilecek olan iade tutarını ifade eder.

 “Kayıtlı/Kontrol Edilmiş Bagaj” veya “Ambar/Uçak Altı Bagajı”, Bagajınızın (varsa) uçağın ambarında taşınmak üzere teslim aldığımız ve karşılığında bir Bagaj Tanıtım Etiketi düzenlediğimiz kısmını ifade eder.

 “Check‐in Mühleti/Termini”, işbu Taşıma Koşullarının 9. Maddesinde belirtildiği üzere, check-in (uçuşa kayıt) işlemlerini tamamlamanız için belirlediğimiz süre sınırını ifade eder.

 “Taşıma Sözleşmesi”, Bizimle düzenlediğiniz ve Size bir Uçuş veya bir dizi Uçuşta seyahat etme hakkı tanıyan sözleşmeyi ifade eder. Taşıma Sözleşmesinin şartları, aşağıda belirtilenlere tabidir:

 • Sözleşme Koşulları
 • İşbu Taşıma Koşulları
 • Geçerli Tarifeler
 • Seyahat Düzenlemelerimiz

“Sözleşme Koşulları”, bu şekilde tanımlanan ve atıf yoluyla işbu Taşıma Koşullarını içeren, Biletinizde yer alan veya Biletinizle birlikte teslim edilen beyanları ifade eder.

“Konvansiyon”, aşağıdaki belgelerden Sözleşme Koşulları için geçerli olanını ifade eder:

 1. “1929 Varşova Konvansiyonu”, havayoluyla taşınma işleminiz için geçerli olan aşağıdaki uluslararası yasal belgelerden herhangi birini ifade eder:
 • 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Konvansiyon;
 • 28 Eylül 1955 tarihinde Lahey’de değiştirilen şekliyle Varşova Konvansiyonu;
 • Montreal 1 No’lu Ek Protokolü (1975) ile değiştirilen şekliyle Varşova Konvansiyonu;
 • Lahey’de ve Montreal 2 No’lu Ek Protokolü (1975) ile değiştirilen şekliyle Varşova Konvansiyonu;
 • Lahey’de ve Montreal 4 No’lu Ek Protokolü (1975) ile değiştirilen şekliyle Varşova Konvansiyonu;
 • Guadalajara Ek Konvansiyonu (1961)
 1.  “Montreal Konvansiyonu”, 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal’da imzalanan Havayoluyla Uluslararası Taşımacılığa ilişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Montreal Konvansiyonunu ifade eder.

 “Günler”, haftanın yedi gününden herhangi birini ifade eder. İhbar yönünden, ihbarın gönderildiği gün hesaba katılmayacaktır. Bir Biletin geçerlilik süresinin belirlenmesi yönünden, Biletin düzenlendiği veya Uçuşun başladığı gün dikkate alınmayacaktır.

 “Zarar/Hasar”, bir Yolcunun hava aracının içinde veya herhangi bir kalkış veya iniş faaliyeti sırasında meydana gelen bir kaza nedeniyle maruz kaldığı ölüm veya yaralanma veya diğer bedensel yaralanma veya sakatlanmaları ifade eder. Aynı zamanda küçük sıyrıklar, sürtünmeler, vuruklar ve kesikler gibi Bagajın normal aşınma ve yıpranması dışında, havayoluyla taşıma sırasında meydana gelen Bagajın tahrip edilmesi veya tamamen veya kısmen kaybolması veya hasara uğraması durumunda maruz kalınan zararı da ifade eder. Bunlara ek olarak, Yolcuların veya Bagajın havayoluyla taşınmasında gecikme sonucu oluşan zarar anlamına da gelir.

 “Uçağa Alınmama”, herhangi bir Yolcunun, ilgili Yolcunun uçağa binişinden önce kendisini 261/2004 sayılı AB Tüzüğünün 3. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca bildirmiş olmasına rağmen, uçağa alınmamasının sağlık, güvenlik veya emniyet ya da eksik seyahat belgelerine ilişkin nedenler gibi haklı gerekçelere dayanmaksızın bir uçuşta taşınmasının reddedilmesi.

"Açıklanmış Acente" veya "Açıklanmış Temsilci", kendimizin değil, bir otel veya Ulaşım veya araç kiralama tedarikçisi gibi bir üçüncü taraf tedarikçi adına hareket ettiğimizi Size bildirdiğimiz anlamına gelir. Her tedarikçinin, işbu Koşullara ek olarak, ürünleriyle ilgili Sizin için geçerli kayıt ve koşulları bulunacaktır;

“İç Hat Uçuşu/Yurtiçi Uçuş”, kalkış yeri ve varış yerinin aynı ülke içinde yer aldığı bir ticari uçuşu ifade eder.

“E-Bilet Numarası”, yaptığınız ve teyit ettiğimiz rezervasyonu tanımlamak için Size verdiğimiz benzersiz numarayı ifade eder.

“Ekstra Seçenekler”, koltuk seçimi, yemek, sigorta ve Bagaj taşıma dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, bilet ücreti dışında satın alınan ek ürünleri ifade eder.

“Elektronik Bilet”, Tarafımızca kaydedilen veya isteğimiz doğrultusunda bir bilgisayarlı Rezervasyon sisteminde kayıt altına alınan ve tarafımızca veya bizim adımıza düzenlenen Seyahat Notu (Seyahat Rehberi ve Makbuzu olarak da adlandırılır) veya aynı değere sahip başka bir belgeyle kanıtlanan Bileti ifade eder.

“Uçuş”, bir havaalanından bir başka havaalanına gerçekleştirdiğimiz tek bir uçuşu ifade eder.

“Mücbir Sebepler”, doğal afetler, savaş, ayaklanmalar, ambargolar, grevler, terör olayları, can kayıpları, kazalar, volkanik faaliyet veya kontrolümüz dışında oluşan ve Taşıma Koşullarından doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini engelleyen veya önleyen kontrolümüz dışındaki her tür durum veya olayı ifade eder.

“Taşıma Genel Koşulları”, işbu Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Koşullarını ifade eder. Taşıma Genel Koşulları, zaman zaman yapabileceğimiz değişikliklere tabidir.

"Tatil", her şey dahil bir fiyatla eşzamanlı olarak Size satılan ve ödemesi Sizin tarafınızdan yapılan bir Uçuş ve konaklamayı kapsayan bir Rezervasyonu ifade eder;

"Otel", Air Arabia Holiday (Tatil) aracılığıyla rezervasyonu yapılan konaklamayı ifade eder;

“Düzenleme Ücretleri (veya Biletleme Ücretleri)”, duruma göre, tarafımızca veya Yetkili Acentemiz tarafından bir Bilet düzenlenmesi karşılığında Yolcuya yansıtılan ücretleri ifade eder. Bu ücretlerin tutarı, Bileti düzenleyen (duruma göre, Biz veya Yetkili Acente) tarafından belirlenir. Varsa Bizim tarafımızdan yansıtılan Düzenleme Ücretleri, bizim tarafımızdan sunulmakta ve ayrıca Air Arabia Web sitesinde yayınlanmaktadır.

“IATA”, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliğini ifade eder.

“ICAO”, Sivil Havacılık Teşkilatını ifade eder.

“Uluslararası Uçuş”, konvansiyonlarda belirtildiği gibidir.

“Entegre sistemler” veya “sistemlerin entegrasyonu”, bileşen alt sistemlerinin tek bir çalışan sistem haline getirilmesi sürecini ifade eder. Parçalar veya bileşenlerin birlikte çalışmasını sağlayarak veya ‘parçalardan bir bütün inşa ederek veya oluşturarak, tutarlı bir sistem elde edilmesini sağlar.

Pazarlamacı Taşıyıcı”, bir Kod Paylaşımlı (Codeshare) Uçuşla ilgili olarak, kendi adına koltuk satan ve İşletmeci Taşıyıcı tarafından icra edilen uçuşla ilgili olarak bilete kendi kodunu yazan Tarafı ifade eder.

İşletmeci Taşıyıcı”, bir Kod Paylaşımlı Uçuşla ilgili olarak, kendisine ait veya kiralanmış bir uçakla ilgili Uçuşu gerçekleştiren Tarafı ifade eder.

“Yolcu” veya "Siz", "Sizin” ve "Kendinizin", kabin ekibi üyeleri haricinde, bir Bilet karşılığında bir uçakta taşınan veya taşınacak herhangi bir kişiyi (yetişkin, çocuk veya bebek) ifade eder.

"Yolcu Bilgileri” veya “Kişisel Veriler”, Madde 6’da (Kişisel Veriler) belirtilen gerekli bilgileri ifade eder;

“Kalkış Yeri”, Bilet üzerinde gösterilen kalkış yerini ifade eder (örneğin, havalimanı, tren istasyonu veya Bilet üzerinde gösterilen başka bir kalkış yeri).

“Varış Yeri”, Bilet üzerinde gösterilen varış yerini ifade eder (örneğin, havalimanı veya Bilet üzerinde gösterilen başka bir varış yeri).

“Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcu”, ulaşım araçlarını kullanırken, herhangi bir fiziksel engel (duyusal veya lokomotor, kalıcı veya geçici), zihinsel yetersizlik veya bozukluk veya herhangi bir başka engeli ya da yaşı sebebiyle hareket kabiliyeti az olan ve durumundan dolayı özel itina ve tüm Yolculara sunulan hizmetlerin kişinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını gerektiren herhangi bir kişiyi ifade eder.

“Yasaklanmış maddeler”, taşınması veya kayıtlı veya kayıtsız bagajınıza eklenmesi yasaklanmış veya kısıtlanmış olan Belirli Maddeleri ifade eder.

“261/2004 Sayılı [EC] Tüzüğü”, yolcunun uçağa alınmaması ve uçuş iptali veya uçuşların uzun gecikmesi durumunda yolculara sağlanacak tazminat ve destekle ilgili ortak kuralları belirleyen Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 11 Şubat 2004 tarihli ve 261/2004 Sayılı (EC) Tüzüğünü ifade eder.

“Rezervasyon”, bir Yolcunun tarafımızca veya Yetkili Acentemiz tarafından kayıt altına alınan herhangi bir taşıma talebini ifade eder.

“Rezervasyon Numarası” veya (PNR), bilgisayarlı rezervasyon sistemimizin veritabanında bir yolcu veya birlikte seyahat eden bir yolcu grubu için seyahat güzergahını içeren Yolcu ismi kaydını ifade eder.

“Rezervasyon Onayı” veya “Bilet”, Bizim veya Yetkili Acentemiz tarafından rezervasyon sisteminden düzenlenen ve Yolcunun adı, uçuş bilgileri ve Sözleşme Koşullarını içeren “Rezervasyon Onayı” olarak işaretlenmiş belgeyi ifade eder.

“Programlar veya Program Göstergeleri”, Taşıyıcı tarafından veya Taşıyıcının izniyle basılmış program kılavuzlarında gösterilen ve elektronik yollardan kamunun dikkatine sunulan, uçuşlarla ilgili kalkış ve varış saatlerini içeren listeyi ifade eder.

“Duraklama Yeri”, Rezervasyon Onayınızda belirtilen veya sefer tarifelerimizde bir planlanmış duraklama yeri (süresine bakılmaksızın) olarak gösterilen, ilgili Rezervasyon Onayındaki ilk kalkış yeri ve son varış yeri arasındaki herhangi bir yeri ifade eder.

“Özel Önem Beyanı”, Bagajın kaydedilmek üzere teslimi sırasında Yolcu tarafından yapılan ve ek bir ücret ödenmesi karşılığında, Konvansiyonda belirlenmiş sorumluluk sınırından daha yüksek bir değeri belirten bir beyanı ifade eder.

Özel Çekme Hakları” veya “SDR”, Avro, Japon Yeni, Pound Sterlin ve ABD Doları para birimlerini içeren bir para sepetinin birleşik para birimini ifade eder ve Uluslararası Para Fonunun resmi döviz birimi olarak kullanılır. SDR para birimi değerleri dalgalanma gösterir ve her bankacılık gününde yeniden hesaplanır. Bu değerler, ticari bankaların çoğu tarafından bilinir ve önde gelen finans dergilerinde düzenli olarak yayınlanır.

“Tarife”, gerektiğinde ilgili yetkili kurumlara sunulan yayınlanmış ücretlerimiz, harçlarımız ve/veya ilgili Taşıma Genel Koşullarımızı ifade eder.

“Vergiler”, devletler, bir havalimanı işletmecisi veya herhangi bir başka otorite tarafından uygulanan ücret, vergi ve harçları ifade eder (ayrıca madde 8.2’deki “Vergiler” tanımına bakınız).

“Seyahat Düzenlemeleri”, işbu Taşıma Koşulları dışında, tarafımızca yayınlanan (değiştirilen şekliyle) ve rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan Yolcu ve/veya Bagaj taşıma sürecini düzenleyen kurallardır ve yürürlükteki geçerli Tarifeleri de kapsayacaktır; bunlar, web sitemizde yayınlanır ve istek üzerine ofislerimizden temin edilebilir.

“Kayıtsız/ Kontrol Edilmemiş Bagaj” veya “Kabin Bagajı”, Kayıtlı Bagaj dışında kalan ve uçak içinde yanınızda taşıdığınız tüm kişisel eşyalar dahil, diğer tüm Bagajı ifade eder. Bu Kayıtsız Bagaj, Yolcunun sorumluluğunda kalır.

“Biz”, “bizim”, “bize”, “Air Arabia”, her biri tescil edildiği ülkenin yasaları çerçevesinde kurulmuş bir bağımsız Havayolu şirketi olduğu üzere, "Air Arabia PJSC", "Air Arabia Maroc", "Air Arabia Egypt" veya zaman zaman belirlendiği üzere Air Arabia ticari markasını kullanan tüm diğer havayolu şirketlerini ifade eder; daha fazla Tanımlayıcı bilgi, Madde 7.4’te (Tanımlamamız) sunulmuştur.

“Web sitesi” veya “Mobil APP”, www.airarabia.com adresindeki İnternet sitemizi veya Air Arabia tarafından işletilen mobil uygulamaları ifade eder.

 1. Başlıkları bu Koşulları anlamanıza ve gerekli bilgileri kolaylıkla bulmanıza yardımcı olması amacıyla kullandık.
 2. İşbu Koşullarda bir “Madde” ile ilgili bir atıf, işbu Koşulların bir Maddesini ifade eder.
 3. İşbu Koşullarda, bir yasa, yasa hükmü, tali mevzuat, yönetmelik veya kılavuza (“mevzuat”) yapılan herhangi bir atıf, zaman zaman tadil edilen ve yürürlüğe getirilen şekliyle ilgili mevzuata ve söz konusu mevzuatı (değişikliklerle birlikte veya hiçbir değişiklik olmaksızın) yeniden yürürlüğe getiren veya süresini uzatan herhangi bir mevzuata yapılan bir atıftır.
 4. Kargo Taşıma Genel Koşullarımız, https://cargo.airarabia.com/conditions-ofcarriage/  adresinde yayınlanmaktadır.

MADDE 2 ‐ UYGULANABİLİRLİK  

 1.  
  1.    Genel Hükümler
 2. İşbu Taşıma Genel Koşulları, Bizimle yaptığınız herhangi bir Rezervasyonu ve ayrıca bizimle olan Taşıma Sözleşmenizin bir parçasını oluşturduğundan dolayı ilgili Rezervasyonla bağlantılı olarak sahip olabileceğimiz her tür sorumluluğu düzenler ve Madde 2.2’de aksi belirtilmediği sürece, sadece Bilet üzerinde Tanıtma Kodlarımızın belirtildiği Size sunduğumuz taşıma hizmeti için geçerlidir.
 3. İşbu Koşullara ek olarak her Tedarikçinin, kendi ürün ve hizmetlerinin satışını düzenleyen kendi geçerli şart ve koşulları olacaktır. Bizimle işleminizi tamamlamadan önce, işbu Koşulları ve ayrıca ilgili Tedarikçiler tarafından sağlanan tüm Ek Hizmetlerle ilgili şartları okuduğunuzdan lütfen emin olunuz.
 4. İşbu Taşıma Genel Koşulları, Satış Ofislerimizden veya Yetkili Acentelerimizden temin edilebilir ve AirArabia İnternet sitesinde Koşullar ile ilgili link bağlantıları üzerine tıklanarak erişilebilir. İşbu Koşulları ve satın almak istediğiniz tüm Ek Hizmetler için geçerli şartları okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.
 5.  Bizden bir Uçuş Rezervasyonu yaptığınızda ve/veya bizimle yapacağınız bir Uçuş ve/veya Ek Hizmetler için check-in (uçuş kaydı) yaptığınızda, işbu Taşıma Genel Koşullarını kendi adınıza ve Rezervasyon Onayınız kapsamında belirtilen herhangi bir başka kişi/kişiler adına kabul etmiş sayılırsınız.
 6. İşbu Taşıma Genel Koşulları, Taşıma Sözleşmesinde veya Bizi Yolcuya bağlayan herhangi bir başka sözleşmesel belgede aksi belirtilen durumlar haricinde, ücretsiz veya indirimli taşımalar için de geçerlidir.
 7. Bir Rezervasyon yaparken, Rezervasyon Sahibi olabilmeniz için en az 18 yaşında olmalısınız; ve Sizden Rezervasyon Sahibi olarak tanınmanızı sağlayacak bir rezervasyon adı isteyeceğiz:

 

 1. İşbu Koşulları Rezervasyonda belirtilen Yolcular adına kabul ediyorsunuz;
 2. Rezervasyonla ilgili Bizden veya Tedarikçilerimizden gelen tüm iletişim veya yazışmaları (değişiklik, tadil ve iptaller dahil) almaktan ve Rezervasyonda adı belirtilen tüm Yolculara aktarmaktan sorumlusunuz;
 3. Rezervasyon Sahibinin bir Yolcu olmadığı durumlarda; Rezervasyon Sahibinin rezervasyon sırasında Yolcunun/Yolcuların Kişisel Verilerini paylaşmaya yetkili olduğunu kabul ediyorsunuz; ayrıca gecikme ve iptaller gibi hizmet kesintisi durumlarının bildirilmesi veya pazarlama amacıyla Bizim tarafımızdan iletişim kurulabilecek olan rezervasyondaki Baş Yolcunun iletişim bilgilerini istendiğinde Bize sunmayı kabul ediyorsunuz;
 4. Aynı Rezervasyondaki tüm diğer Yolcuların, gerekli veri koruma güvenliği sorularını geçtikten ve söz konusu değişiklikleri yapmak için Sizin izninizi aldıklarını Bize doğruladıktan sonra, ilgili Rezervasyonda sonradan değişiklikler yapabileceklerini (Değişiklikler politikamıza göre izin verilmesi durumunda) kabul ediyorsunuz. İyi niyet koşulları çerçevesinde, veri koruma güvenliği sorularımıza verilen cevaplara dayanarak hareket ettiğimizden; bilgimiz dışında böyle bir izin vermemiş olmanız halinde söz konusu değişiklikleri yapmış olmaktan sorumlu olmayacağız.
 5. her Yolcudan Rezervasyon kapsamında yapılabilecek herhangi bir iadeyi ve duruma göre, ödenmesi gerekebilecek arızi gider veya tazminatı almak için gereken izni aldığınızı kabul ediyorsunuz. Bir üçüncü tarafça (rezervasyon sistemleri dahil) bir Rezervasyon yapılan durumlarda; üçüncü taraf (örn. seyahat acentesi), Rezervasyon Sahibi olarak hareket edecek ve Rezervasyonda ismen belirtilen Yolcular adına Rezervasyon Sahibinin tüm hak ve yükümlülüklerini üstlenecektir; ve
 6. Kişisel verilerinizin Gizlilik Politikamızda açıklanan amaçlar için Bize verildiğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve Rezervasyon Sahibi olarak iletişim bilgilerinizi Bize vererek ve/veya Rezervasyon Sahibine Sizin adınıza hareket etme yetkisini tanıyarak, bu iletişim bilgilerini Rezervasyon Sahibi ile Bizim veya Tedarikçilerimiz arasındaki tüm sonraki yazışmalarda kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Bize sunulan Rezervasyon Sahibi iletişim bilgilerinin doğru olduğundan lütfen emin olunuz ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda, derhal Bizi bilgilendiriniz.
 7. Esasen bir noktadan noktaya taşıyıcıyız; fakat Uçuşlarımızı aktarmalı yolculuk için bağlantılı uçuş hizmetleri sunmak üzere kullanabiliriz. Sadece Air Arabia’dan aynı PNR dahilinde bir aktarmalı Uçuş rezervasyonu yaptıysanız, aktarmalı Uçuşunuzdan sorumlu olacağız. Buna karşılık Air Arabia’dan farklı bir PNR ile veya diğer taşıyıcıların uçuşları üzerinden gerçekleştirilecek bir aktarmalı Uçuş rezervasyonu yaptıysanız; bu ayrı bir taşıma sözleşmesini temsil eder. Böyle bir durumda, daha sonraki bir Uçuş veya diğer taşıyıcıların uçuşlarıyla aktarmalı taşımayı garanti etmiyor veya kaçırılan uçuşlarla ilgili sorumluluk kabul etmiyoruz. Böyle bir aktarmalı Uçuş veya bir başka taşıyıcıyla uçuş rezervasyonu yapmayı tercih ederseniz; sonraki Uçuş veya diğer taşıyıcıların uçuşlarıyla ilgili tüm check-in, bagaj ve seyahat belgeleri gerekliliklerine uymanızı sağlamaktan Siz sorumlusunuz. Böyle bir aktarmalı Uçuş veya bir başka taşıyıcıyla uçuş rezervasyonu yapmayı seçtiğiniz takdirde; sonraki Uçuş veya diğer taşıyıcıların uçuşlarıyla ilgili tüm online (çevrimiçi) check-in, bagaj ve seyahat belgeleri gerekliliklerine uymanızı sağlamaktan Siz sorumlusunuz. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına; Air Arabia bir noktadan noktaya taşıyıcı olduğu için; Sizin veya Rezervasyonunuzdaki herhangi bir başka yolcunun bir bağlantılı uçuş hizmetine aktarma yapmayı planlıyor olup olmadığına bakılmaksızın, Sizin veya Rezervasyonunuzda belirtilen ve BAE, Fas, Mısır veya herhangi bir duraklama noktasına girmek için vizesi olması gereken herhangi bir yolcunun, bir Uçuşla seyahat ederken ilgili geçerli vizeye sahip olmasını talep ediyoruz.
 8. Hiçbir Taşıma acentesi, çalışanı veya temsilcisi, işbu Taşıma Koşullarının herhangi bir hükmünü tadil etme, değiştirme veya ilgili hükümden feragat etme yetkisine sahip değildir.
 9.    Charter (Kiralık) Uçuşlar, Kod Paylaşımlı Uçuşlar ve Ek Hizmetler
 10.  
 11.  
  1. Tarafımızdan sağlanan bazı uçuşlar, bir Kiralama (Charter) veya bir Kod Paylaşımı (CodeShare) Anlaşmasına tabidir.
  2. Yolcu, Taşıma Sözleşmesinin imzalandığı sırada İşletmeci Taşıyıcı(lar)ın kimliği hakkında bilgilendirilir. Taşıma Sözleşmesinin imzalanmasının ardından, Bilette belirtilenden farklı bir Taşıyıcı, söz konusu Hava Taşımacılığını icra edebilir ve Yolcu, bilgisi elde edildiğinde Fiili Taşıyıcının kimliği hakkında bilgilendirilecektir. Tüm durumlarda Yolcu, en geç check-in işlemleri sırasında veya önceden check-in olmaksızın bir bağlantı durumunda, uçağa binmeden önce geçerli düzenlemelere göre bilgilendirilecektir.
  3. İşletmeci Taşıyıcı, kendi Taşıma Genel Koşulları ve prosedürlerini uygulayacak ve kendisi tarafından gerçekleştirilen Kod Paylaşımlı Uçuşlardaki tüm yolcularla ilgili talepleri çözüme kavuşturacaktır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına; ne Pazarlamacı Taşıyıcı ne de İşletmeci Taşıyıcı, diğer tarafı kendi Taşıma Koşullarını değiştirmeye zorlama hakkına sahip olmayacaktır; daha yüksek faydaları sunan Taşıyıcı, ilgili faydalardan tek başına sorumludur.
  4. Madde 2.1’in (Genel Hükümler) saklı kalması kaydıyla, havayoluyla taşıma sözleşmesinin imzalandığı sırada, Size Ek Hizmetlerin sağlanması için üçüncü taraflarla düzenlemeler yapmayı kabul etmemiz durumunda; bu düzenlemeleri Tedarikçinin acentesi olarak yapacağız ve bu düzenlemelerin yapılması sırasında Size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır (kendi tarafımızla ilgili herhangi bir ihmal haricinde); çünkü havayoluyla taşıma süresi, bir havalimanı dışında gerçekleştirilen karayolu, denizyolu veya iç sularda taşımayı kapsamaz. Bu tür Ek Hizmetler için sunulan fiyatlar, ilgili üçüncü taraf sağlayıcı tarafından sunulan fiyatlardır ve ilgili fiyat teklifinin kabulü, Bizi söz konusu masrafları Sizin adınıza ilgili üçüncü tarafa ödemeye yetkili kılar.
  5. Air Arabia aracılığıyla veya Air Arabia Tatilleriyle veya Air Arabia airrewards programı ile ilgili şartlar ve koşullar için, lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
 12. Hukukun Üstünlüğü

İşbu Taşıma Genel Koşulları, Tarifelerimizle veya Taşıma Sözleşmeniz için geçerli kanunlarla çelişmediği sürece geçerlidir; aksi durumda Tarife veya ilgili kanun geçerli olacaktır. İşbu Taşıma Genel Koşullarından biri bu şekilde geçersiz hale geldiği takdirde; diğer koşullar halen geçerli olmaya devam edecektir.

 1. Koşulların Geçerliliği
 2.  
 3.  
  1. Tüm Taşımalar, Taşıyıcıların Taşıma Genel Koşullarına ve Yolcunun Rezervasyonu sırasında yürürlükte bulunan Taşıyıcının ücret düzenlemelerine tabidir.
  2. İşbu Taşıma Genel Koşulları ile sahip olabileceğimiz tüm diğer Seyahat Düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde; işbu Taşıma Genel Koşulları geçerli olacak ve amir kabul edilecektir. Seyahat Düzenlemelerimizin herhangi bir kısmının bu şekilde geçersiz olması halinde; Seyahat Düzenlemelerinin diğer kısımları halen geçerli olmaya devam edecektir.
 4. İngilizce düzenlenmiş metnin geçerli olması

İşbu Taşıma Genel Koşulları, birçok dilde düzenlenip çoğaltılabilir. İngilizce metin ile İngilizce olmayan bir metin arasında herhangi bir tutarsızlık durumunda; geçerli yerel kanunlar aksini öngörmediği sürece, İngilizce metin geçerli olacaktır.

MADDE 3 ‐ SEYAHAT DÜZENLEMELERİ, SİGORTA VE AIRREWARDS ÖDÜL PROGRAMI

 1.  
  1. Seyahate hazırlanma
 2. Aşağıda belirtilenler gibi, seyahatiniz için tüm gerekli düzenlemeleri yapmak ve seyahat edeceğiniz yerlerde geçerli tüm kanun, yönetmelik ve emirleri uyduğunuzdan emin olmaktan tamamen Siz sorumlusunuz:
 • İlgili elçilikler veya konsolosluklardan bir pasaport, vize veya diğer seyahat belgesi, sağlık belgesi veya aktarmalı seyahat belgelerine ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek;
 • Bu belgeleri almak;
 • Gerekli aşıları yaptırmak; ve
 • Varış yer(ler)inde sağlığınız ve güvenliğiniz ile ilgili tehlikeleri öğrenmek.
 1. Seyahatinizle ilgili yukarıda belirtilen konularda Size destek veya bilgi vermemiz halinde; bu durum, bu konularla ilgili sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.
 2. Seyahate başlamadan önce, varış yer(ler)indeki yerel durum ve koşulları araştırmalısınız. Herhangi bir varış yerinde mevcut olabilecek güvenlik, koşullar veya diğer durumlar hakkında hiçbir beyanda bulunmuyoruz.
 3. Seyahat Sigortası

Seyahat birçok riski barındırdığından ve Size karşı sorumluluğumuz sınırlı olabileceğinden; aşağıda belirtilenler dahil, birçok hususu kapsayabilecek bir seyahat sigortası satın almayı tercih edebilirsiniz:

 • Seyahat planlarındaki değişiklikler ve seyahat iptali;
 • Tıbbi ve hastane giderleri;
 • Kişisel yaralanma ve ölüm;
 • Gecikmiş, hasarlı veya kayıp Bagaj ve diğer eşyalar; veya
 • Kaçırılan uçuş bağlantıları ve ek harcamalar.
 1.    AirRewards – Bağlılık Programı

AirRewards, Air Arabia’nın bağlılık programıdır; AirRewards ile ilgili hüküm ve koşullar için, lütfen bkz. Link.  

MADDE 4 – REZERVASYONLAR

 1.  
  1. Genel Hükümler
 2.  
  1.  
   1. Bir Uçuş Rezervasyonu, Yolcunun talebi üzerine Bizim tarafımızdan veya Yetkili Acentemiz tarafından Taşıyıcının bilgisayarlı rezervasyon sisteminde kabul edilmiş ve onaylanmış olarak kaydedildiğinde yapılmış olur. Bir Uçuş Rezervasyonu, çağrı merkezlerimiz aracılığıyla veya web sitemiz üzerinden erişilebilen çevrimiçi rezervasyon sistemi aracılığıyla yapılabilir.
   2. Tüm Rezervasyonlar için Elektronik Biletler düzenlenecektir. Ücretler, bilet düzenlenene kadar garanti edilmez.
   3. Bilet satın alındığında; sistem, Rezervasyon sırasında verdiğiniz e-posta kimliğine e-posta yoluyla gönderilecek olan bir Bilet oluşturacaktır. Bu Bileti yazdırmanız ve havalimanına erişim ve check-in işlemleri için kullanmanız gerekecektir. Rezervasyon sistemimiz ile çevrimiçi ödeme sistemleri, çevrimiçi seyahat acentesi Sistemleri, vb. dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm diğer alt sistemler arasındaki entegrasyondan kaynaklanan hata veya eksikliklerden sorumlu değiliz.
   4. Rezervasyon sırasında belirtilen tüm Seyahat Düzenlemelerini not almaktan sorumlusunuz. Rezervasyonunuzu tamamladığınızda, Sizi bu Seyahat Düzenlemelerini kabul etmiş sayacağız.
   5. Sizinle yapacağımız tüm iletişimlerimizde kullanılacak olan telefon numaranız ve e-posta kimliğiniz dahil, Rezervasyon sırasında verdiğiniz tüm bilgilerin doğruluğundan sorumlusunuz.
   6. Rezervasyonunuzu yaparken, uçağa biniş ve uçaktan iniş sırasında ve uçakta bulunduğunuz süre boyunca tıbbi destek veya özel yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir tıbbi veya başka bir durumunuz varsa (Madde 5’te tanımlanan şekilde) bize bildirmelisiniz.
 3.    Biletleme Süre Sınırlamaları

Bilet için ödenmesi gereken tüm tutarları (tüm vergiler, ücretler, herhangi bir Ekstra Seçenekler ve ücretler dahil) doğrudan Yolcudan veya herhangi bir seyahat acentesinden veya çevrimiçi seyahat acentesinden veya Yolcu adına ödeme yapan herhangi bir üçüncü şahıstan daha önce alamazsak Tarafımızca tavsiye edildiği üzere belirtilen biletleme veya havale zaman limiti veya kredi kartı düzenleyicisinin talebine göre ters ödeme nedeniyle, Rezervasyonunuzu bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve ilgili kişilere karşı başka bir yükümlülük olmaksızın koltuğu başka bir Yolcuya tahsis etme hakkına sahibiz. Doğrudan veya herhangi bir seyahat acentesi veya çevrimiçi seyahat acentesi veya herhangi bir üçüncü şahıs aracılığıyla veya kredi kartı düzenleyiciden geri ödeme için ödeme almadığımız ve Taşıyıcı tarafında herhangi bir sorumluluk olmaksızın ve olabilecek herhangi bir ödemeye bakılmaksızın yolcu Yolcu tarafından seyahat acentesine veya çevrimiçi seyahat acentesine veya kredi kartı düzenleyicisine veya herhangi bir üçüncü şahsa yapılmışsa.

 1.    Koltuk Tahsisi

Önceden alınan koltuk tahsisi taleplerini karşılamaya çalışacağız; fakat söz konusu koltuk için rezervasyon onaylanmış olsa dahi, belirli bir koltukta oturabileceğinizi garanti edemiyoruz. Operasyonel, güvenlik veya emniyet nedenlerinden dolayı, herhangi bir zamanda ve uçağa binişten sonra dahi, koltuk tahsisini değiştirme veya tahsis edilen koltukları yeniden düzenleme hakkımız saklıdır.

 

 1.    Uçaktaki hizmetler 

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
  1. Uçak içi eğlence ekipmanlarının ve reklam yoluyla tanıtılan programlar; tanıtılan yemekler; veya tanıtılan uçak içi hizmetlerin sağlanması/temin edilebilirliği konusunda hiçbir garanti vermiyoruz.
  2. Yemeklerin her zaman için tam tanımlarına uygun olacağını garanti etmiyoruz. Çünkü yemekler, siparişimiz üzerine üçüncü taraflarca hazırlanmaktadır. Kuruyemiş içermeyen yemek taleplerini kabul etmiyoruz ve Uçağımızdaki ortamın kuruyemiş veya kuruyemiş türevlerini içermeyeceği konusunda garanti vermiyoruz.  

 

 1.    Rezervasyon Değişiklikleri

 

 1. Rezervasyonunuzu değiştirmek isterseniz, Sözleşme Koşullarımızda belirtilen hüküm ve koşullara göre Rezervasyonunu değiştirebilirsiniz; bu durumda, sadece Seyahat Düzenlemelerimizde ayrıntılı olarak belirtilen ve Bizim veya Yetkili Acentemiz tarafından Size bildirilen bilet ücreti, ücret ve harçlardaki geçerli farkı ödemeniz üzerine yeni bir Bilet onaylanacak ve düzenlenecektir.
 2. İşbu Taşıma Genel Koşullarında belirtilen şartlar çerçevesinde, sadece bir Biletle ilgili uçuşa hak kazanmış gibi gözüken bir kişiye taşıma hizmeti sağlarız. Aynı bilet uyarınca taşıma hizmeti almayahak kazandığını iddia eden herhangi bir başka kişiden sorumlu olmayacağız.
 3. Biletler devredilemez ve sadece Biletin üzerinde adı basılı olan Yolcu, ilgili Bileti kullanma hakkına sahiptir.
 4. Belirli Bilet Ücretleri, bilet değiştirme olasılığını sınırlandıran veya ortadan kaldıran koşullara tabidir.

 

 1.    Rezervasyon İptalleri

 

 1.  
  1. Rezervasyonunuzu iptal etmek isterseniz; Taşıma Sözleşmenizdeki hüküm ve şartlara uygun olarak rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz.
  2. Air Arabia Maroc ile seyahat için rezerve edilen biletler iptal edilemez.
  3. Belirli Bilet Ücretleri, iptal etme olasılığını sınırlandıran veya ortadan kaldıran koşullara tabidir.

 

 1.    Rezervasyonların Yeniden Onaylanması

 

 1.  
  1. Aksi bildirilmediği sürece; gidiş veya dönüş Rezervasyonlarınızı uçuştan önce tekrar teyit etmeniz gerekmez. Bir Uçuştan önce rezervasyonunuzu yeniden teyit etmenizi istememiz durumunda; Biz veya Yetkili Acentemiz, Sizi bu işlemin ne zaman, nasıl ve nerede yapılacağı konusunda bilgilendirecektir.
  2. Yeniden teyit etme gerekliliğinin doğması, ancak teyit işlemini yapmamanız durumunda; gidiş veya dönüş rezervasyonlarınızı iptal edebiliriz ve Biletiniz için geçerli koşullarda izin verilen durumlar haricinde, bu şekilde iptal edilen Rezervasyonla ilgili olarak ödenmiş bilet ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

 1.    Sonraki rezervasyonların iptali

 

 1.  
  1. Herhangi bir Uçuş için check-in işlemini yapmamanız veya check-in işlemini gerçekleştirdikten sonra, Bizim tarafımızdan check-in sırasında belirtilen süre sınırlaması içerisinde biniş kartınızla birlikte biniş kapısına gelmemeniz durumunda, Rezervasyonunuzun kullanılmamış kısmını iptal edeceğiz.
  2. Madde 9.1 ve 9.3’te belirtilen gerekliliklere tamamen uymamanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya giderden dolayı Size karşı sorumlu olmayacağız.  
 2. İsim değişikliği

 

 1.  
  1. Rezervasyonun ödenmiş olması durumunda, yolcunun ismini değiştirmek için bir isim değişikliği başvurusunda bulunabilirsiniz; böyle bir durumda isim değiştirme ücretini ve ayrıca varsa geçerli bilet ücreti farkını ödemeniz gerekecektir.
  2. Bu süreci planlanan kalkış saatinden en az 24 saat önce tamamlamanız gerektiğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
  3. İsim değişikliği olanağı, Air Arabia Maroc için veya rezervasyonun bir kısmı için geçerli değildir.
  4. Belirli Bilet Ücretleri, isim değişikliği olasılığını sınırlandıran veya ortadan kaldıran koşullara tabidir.

 

MADDE 5 – ÖZEL YARDIM/DESTEK ve UÇUŞA UYGUNLUK

 

 1.  
  1.    Genel hüküm 

 

 1.  
  1.  
   1. Refakatçisi olmayan çocuklar, Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular ve hastalıkları olan kişilerin veya özel yardım veya desteğe ihtiyaç duyan diğer kişilerin taşınması; Kendi başınıza yemek yiyemeyecek veya refakatsiz tuvaleti kullanamayacak veya refakatsiz uçak kabininden ayrılamayacak durumda olmanız halinde veya özel ekipman gerektiren özel ihtiyaçlarınızın bulunması halinde; sadece (a) uçağa binmeden önce tarafımızca kabul edilen gerekli yetkinlik ve yeterliliğe sahip bir doktordan izin almış olmanız halinde; ve (b) ihtiyaçlarınız için size yardımcı olabilecek bir kişinin Size refakat ediyor olması kaydıyla; Sizi taşıyacağız. Hamile kadınların uçuşa kabulü, Madde 5.3 uyarınca önceden yapılmış düzenlemelere tabi olabilir. İşbu Madde 5.1’de belirtilen Yolcuların taşınmasıyla ilgili özel koşullara ilişkin bilgiler, talep üzerine Bizden ve Yetkili Acentelerimizden temin edilebilir ve AirArabia Web sitesinden ulaşılabilir.
   2. Rezervasyonunuzu yaparken, engellilik durumunuz veya özel yardım/destek ihtiyacınız konusunda Bizi bilgilendirmeniz tavsiye edilir. Rezervasyonun ardından veya geçerli düzenlemeler uyarınca kalkıştan önceki 48 saatten daha kısa bir sürece özel destek talebinde bulunulması halinde; özellikle ilgili zaman dilimini ve talep edilen desteğin özel niteliğini hesaba katarak, söz konusu talebi geçerli düzenlemeler uyarınca karşılamak için eliminden gelen her şeyi yapacağız. Check-in yaptırırken veya uçağa binerken özel desteğe ihtiyaç duymanız durumunda; bu talebin zamanında ve işbu Maddeye uygun olarak yapılmamış olmasından dolayı Yolcuyu Madde 10 uyarınca reddetme hakkına sahibiz.

 

 1. Bir basınçlı kabin içinde seyahat etmekten etkilenebilecek bir tıbbi geçmişiniz veya özel bir tıbbi durumunuz varsa; uçuş ve özellikle uzun mesafeli bir uçuş yağmadan önce, bir doktora danışmanız ve uçuşun olaysız gerçekleşmesi için gereken tüm tedbirleri almanız tavsiye edilir.
 2.   Derin ven trombozu (DVT)

 

Bazı çalışmalarda, uzun süreli hareketsizliğin bacaklarda kan pıhtıları oluşumu (DVT – Derin Ven Trombozu) açısından bir risk faktörü olabileceği sonucuna varılmıştır. DVT veya diğer sağlık sorunları açısından risk taşıyabileceğinizi düşünüyorsanız; seyahatten önce doktorunuza danışınız.

 

 1.    Hamile Yolcular, yenidoğanlar, çocuklar ve bebeklerin taşınması

 

 1.  
 2.  
 3.  
  1. Hamile iseniz, aşağıdaki tedbirlere uyulmalıdır.

 

 1. Check-in sırasında Size verilecek olan “HAMİLE KADIN TAZMİNAT FORMU”nu doldurmanız kaydıyla, 28. gebelik haftasına kadar Sizi taşıyacağız.

 

 1.  Gebeliğinizin 28. haftasının tamamlanmasından itibaren 36. gebelik haftasına kadar – veya ikiz veya üçüz gibi çoklu gebelik durumunda, 32. Gebelik haftanıza kadar – sadece bir doktor raporu veya yazısını Bize sunmanız durumunda Sizi taşıyacağız.

 

 1.  Doktor raporu veya yazısı, İngilizce düzenlenmiş ve bir doktor tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalı ve aşağıdakileri belirtmelidir:
 • Gebelik haftanızın tam sayısı;
 • Beklenen doğum tarihi;
 • Gebelik durumunun normal olduğu; ve
 • En azından dış uçuş için uçakla seyahate uygun olduğunuzun teyidi.

 

Bu belge, kalkış tarihinden en fazla yedi (7) gün önce düzenlenmiş olmalıdır. Ayrıca check-in sırasında Size verilecek olan “HAMİLE KADIN TAZMİNAT FORMU”nu da doldurmanız gerekecektir.

 

 1. 36. gebelik haftanızı doldurduktan sonra Sizi taşımayacağız.

 

 1. Doğumdan sonraki yedi gün içinde seyahat etmek isterseniz, doktor onayı gereklidir. Bebekler, doğumdan sonraki 48 saat içinde seyahat edemezler ve doğumdan sonraki üç ila yedi gün içinde seyahat için doktor onayı gereklidir.

 

 1. Lütfen Dikkat:

 

 1. Gebeliğiniz süresince herhangi bir belirli noktada seyahatin Sizin için güvenli olduğunu beyan etmiyoruz. Uçuşunuzdan önce doktorunuzun tavsiyesine başvurmalısınız. Yukarıda belirtilen süreler, sadece Bizim asgari şartlarımızdır.

 

 1. Bazı ülkeler, kendi vatandaşı olmayan hamile kadınların ülkeye girişiyle ilgili kısıtlamalar koymaktadır. Seyahatinizden önce başka sınırlamalar olup olmadığını doğrulamak için, ilgili elçilik veya konsolosluğa başvurunuz.

 

 1.    Refakatsiz Çocukların (UM Yolcu) Taşınması

 

 1.  
  1. Bir veli veya en az 16 yaşındaki bir vasi tarafından refakat edilmediği sürece, 12 yaşın (ilgili Uçuşun başladığı tarihte) altındaki çocukları taşımayacağız.
  2. Bir refakatçi veli veya vasi, aynı Rezervasyon Onayı üzerinden seyahat ediyor olmalıdır.

 

 1.    Tıbbi masrafların yolcu tarafından geri ödenmesi

 

 1.  
  1. Madde 5.1.1’in anlamı dahilinde bir zihinsel veya fiziksel durumunuz veya yetersizliğiniz konusunda bizi bilgilendirmemeniz ve/veya uçuştan önce var olan bir durumdan (bilginiz dahilinde olsun veya olmasın) dolayı uçağa hasta olarak binmeniz durumunda veya bu durumla veya hamileliğinizle bağlantılı olarak uçağın rotasını daha önceden planlanmamış bir varış yerine çevirmemiz halinde veya dönüş uçuşunun veya uçuş(lar)ın gecikmesi durumunda;
  2. Uçakta bulunduğunuz sırada Sizi tedavi etmek, Sizi yerde başka bir yere taşımak veya bir üçüncü tarafça sağlanan tedavi ücretini karşılamak için Bizim tarafımızdan ödenen masrafların bedelini Bize ödeyeceksiniz. Ayrıca Madde 5(1) ila (4)’ü ihlal etmiş olmanız nedeniyle uçağın rotasını değiştirmek zorunda kalmamız veya tıbbi yardıma başvurmak için dönüş uçuşunun veya uçuş(lar)ın gecikmesinden dolayı maruz kaldığımız tüm masrafları da ödeyeceksiniz. Biletinizdeki kullanılmamış taşıma bedellerini veya Bizimle hesabınızdaki kullanılmamış kredileri veya tasarrufumuzdaki fonlarınızdan herhangi birini, Bize yapmanız gereken ödemeler için kullanabiliriz.

 

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLER 

 

 1.  
  1. Kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili her tür bilgiyi ifade ettiğini kabul ediyorsunuz. Bu bilgiler, isimler, adres, telefon numarası, pasaport bilgileri, IP adresi gibi bilgileri içerir. Hassas Kişisel Veriler, “Irk veya etnik köken, Tıbbi kayıtlar, Sabıka kayıtları, Sendika üyeliği, Dini inançlar, Siyasi eğilim, Cinsel eğilim, Çocuklar hakkında bilgi” gibi bilgileri içeren özel nitelikli Kişisel Verileri ifade eder. Kişisel verilerinizi (hassas kişisel veriler dahil) Bize; (i) bir rezervasyon yapmak; (ii) bir Bilet kaydetmek ve düzenlemek; (iii) bir biniş kartı ve Taşınma işleminizle ilişkili diğer yardımcı belgeleri düzenlemek; (iv) seyahat güzergahınızdaki değişiklikleri Size bildirmek; (v) soru veya isteklerinize cevap vermek; (vi) makbuzlar düzenlemek; Size Taşıma hizmetini sunmak; (vii) Taşınma işleminizle ilgili yan hizmetleri Size sunmak; (viii) muhasebe yönetimi; (ix) faturalama ve denetleme prosedürleri ve diğer idari amaçlar; (x) göç işlemlerini kolaylaştırmak; (xi) gümrük ve giriş prosedürleri; (xii) güvenlik kontrollerini kolaylaştırmak; (xiii) göç makamlarıyla iş ve işlemler; (xiv) güvenlik gerekliliklerini karşılamak; (xv) suçun önlenmesi ve tespiti; (xvi) Bizim için geçerli yasal ve düzenleyici yükümlülüklere Uyumumuzu sağlamak; (xvii) müşteri ilişkileri sorunlarını yönetmek; istatistiksel analiz; (xviii) sistem testleri; (xix) bakım ve geliştirme; (xx) piyasa analizi; (xxi) Sizinle olan gelecekteki işlemlerimizde bize yardımcı olmak; (xxii) doğrudan pazarlama ve piyasa araştırması; (xxiii) pazarlamamızı özel taşıma gereksinimlerinize göre uyarlamak; (xxiv) karşılaştırma ve performans ölçütleri; (xxv) BT bakım veya geliştirme eğitimi; (xxvi) sık uçuş programlarının işletimi; (xxvii) Size karşı yasal yükümlülükleri yerine getirmek; (xxviii) Taşınma işleminizle bağlantılı olarak resmi kurumlara gereken verileri sunmak (örneğin, emniyet);  (xxix) geçerli yasa uyarınca bunu yapmamız gereken durumlarda gümrük veya göç idareleri); (xxx) ve taşınma işleminizle ilişkili veya bundan doğabilecek arızi diğer amaçlar için veriyorsunuz.

 

 1.  Kişisel verilerinizi bu amaçlar için Bize veya yetkili acentemize vereceksiniz ve Bizi bu verileri saklamaya ve kullanmaya ve söz konusu verileri: kendi ofislerimiz, Yetkili Acentelerimiz, diğer şirketlerimiz ve/veya markalarımız, hak ve görevlerimizi devrettiğimiz herhangi bir kişi; ilgili hizmet ve tesisleri sağlayan üçüncü taraf şirketler; bizim için çalışan veri işleyenler; Yetkili Acentelerimiz; hükümet ve icra kurumları; ve kredi ve diğer ödeme kartı şirketlerine iletmeye ve/veya bu kişi ve kuruluşlarla paylaşmaya yetkili kılıyorsunuz.

 

 1.  Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama için de saklayabiliriz; fakat bunun için ilk önce Sizin onayınızı alacağız. Madde 7.4’te sunulan detaylı bilgileri kullanıp Bizimle iletişime geçerek, pazarlama materyallerini ücretsiz alma seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

 

 1.  Örneğin, Sağlık veya engellilik durumunuz, din, sabıka kaydı ile ilgili veya diğer veriler gibi hassas kişisel verileri işleyebiliriz. Hassas kişisel verilerinizi Bize sunarak, bu verileri yukarıda belirtilen amaçlar için işlememize ve üçüncü taraflara açıklamamıza açık izin vermiş olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Verilerinizi zaman zaman yürürlükte bulunabilecek ilgili veri koruma mevzuatı uyarınca toplamayı, işlemeyi, kaydetmeyi, saklamayı ve aktarmayı taahhüt ediyoruz. Siber suçlular ve fidye yazılımlar tarafından başlatılan saldırılardan sorumlu değiliz; bunları önlemek için elimden gelen her şeyi yapacağız. Verilerinizi işlerken, söz konusu verileri aynı düzeyde koruma sağlayamayabilecek ülkelere aktarabiliriz.

 

 1.  Tutarlı hizmet seviyelerini sağlamak, hile ve sahtekarlığı önlemek/saptamak amacıyla ve eğitim amaçları için Bizimle yaptığınız telefon görüşmelerini de izleyebilir ve/veya kaydedebiliriz.

 

 1.  Bir acil durumda iletişim kurabileceğimiz bir üçüncü tarafın isim ve iletişim bilgilerini talep edebiliriz. İlgili üçüncü tarafın bu amaçla verilen bilgilerin açıklanmasına izin vermesini sağlamak Sizin sorumluluğunuzdadır.

 

 1.  Kişisel verilerinizi Gizlilik Politikamıza uygun olarak işliyoruz. Sizin hakkınızda topladığımız kişisel veriler, bu kişisel verileri nasıl koruduğumuz, nasıl ve neden işlediğimiz, kime/kimlere açıkladığımız ve sahip olduğunuz veri koruma hakları ile ilgili daha fazla bilgi için, tamamı www.airarabia.com web sitemizde sunulan Gizlilik Politikamıza bakınız.

 

 1.  Avrupa Birliği dahil, belirli Ülkeler tarafından getirilen mevzuatın bir sonucu olarak, ilgili ülkeler arasında seyahat ederken, uçuşunuzdan öne belirli varış havalimanlarına ek bilgiler sunmak zorunda kalabiliriz. Bu tür bilgilere gerek duyulması halinde; söz konusu gereklilik ve bu bilgileri Bize nasıl sunacağınız konusunda Sizi bilgilendireceğiz. Bu bilgileri Uçuşunuz için planlanan kalkış saatinden en az iki saat önce Bize sunmanız gerekecektir. Bu bilgilerin Taşıyıcı tarafından varış havalimanlarına sunulması, Sizin ilgili ülke, eyalet veya bölgeye girişinizin kabulü veya giriş için uygun olduğunuz anlamına gelmez.

 

MADDE 7 – BİLETLER

 

 1.  
  1.    Genel Hükümler

 

 1. Biletiniz, Sizin ve Bizim aramızdaki Taşıma Sözleşmesinin varlığına ilişkin birinci dereceden karine teşkil eder.
 2. Taşıma hizmetini sadece, her Yolcunun Bilette bir Yolcu olarak ismen belirtilmesi kaydıyla, geçerli bir Bileti olan kişilere sağlayacağız.
 3. İbraz edilen Biletin tahrif edilmiş veya Bizim veya Yetkili Acentemiz dışında herhangi bir kişi tarafından üzerinde başkaca bir şekilde değişiklik yapılmış olması durumunda; ilgili Uçuşta yolculuk etme hakkınız olmayacaktır. Ayrıca Bilette VEYA rezervasyon Sisteminde adı yazılı Yolcu olarak kimliğinizi kanıtlayan bir olumlu fotoğraflı kimlik belgesi ve gerçekleştirdiğiniz seyahat konusunda ilgili yetkili makamları tatmin eden bir pasaport ve gerekli her tür vize ve diğer belgeler biçiminde geçerli seyahat belgelerini sunmanız gerekecektir.
 4. Konvansiyonların amaçları çerçevesinde her tüm diğer ilgili amaçlar için, bir Biletin bir yolcu bileti ve bir taşıma belgesi işlevini gördüğü addedilir.
 5. Biletin kaybolmaması veya çalınmamasını sağlamak için gereken tüm tedbirleri almak Sizin sorumluluğunuzdadır.
 6. Belirli koşullara tabi özel bir Bilet Ücretinden yararlanmanız durumunda; seyahatiniz süresince her zaman için ilgili koşulların karşılandığını doğrulayan uygun destekleyici belgeleri Bize veya Yetkili Acentelerimize sunabilecek durumda olmalısınız. Başlangıçta ödenen vergi, ücret veya harçlar dahil, özel Bilet Ücreti ile ilgili belirli koşulların yokluğunda ödemiş olmanız gereken vergi, ücret veya harçlar dahil Bilet Ücreti arasındaki farkı Bize ödemeniz gerekecektir. Bilet ücreti farkını ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz durumunda; uçağa binmenizi reddetme hakkımız saklıdır.

 

 1.    Geçerlilik Süresi

 

Bilette, işbu Taşıma Genel Koşullarında veya geçerli olan Seyahat Düzenlemelerinde veya Tarifelerde aksi belirtilmediği sürece; bir Bilet, sadece ilgili Bilet üzerinde adı belirtilen Yolcu(lar) için ve yine ilgili Bilet üzerinde belirtilen tarih(ler), saat(ler) ve Uçuş(lar) için geçerlidir. Rezervasyon Onayınız, Rezervasyon Onayında belirtilen sıraya göre kullanılmadığı takdirde geçersiz olacak ve Bizim tarafımızdan kabul edilmeyecektir.

 

 1.    Krediler, Özel Ücretler, İadeler   

 

 1.  
 2.  
 3.  
  1. Bazı Biletleri kısmen veya tamamen iade edilemez nitelikteki özel ücretler üzerinden satmaktayız. Bazı Tarifelerde ve Rezervasyon Onaylarında, rezervasyonları değiştirme veya iptal etme Hakkınızı sınırlandıran veya ortadan kaldıran ilgili koşullar bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza en uygun olan bilet ücretini seçmelisiniz.
  2. Geçerli kanunlar aksini öngörmediği sürece, iadeler (varsa) sadece Seyahat Düzenlemelerimize uygun olarak Bilet satın almak için kullanılabilecek Kredi biçiminde yapılacaktır. Kredi, sistemimizde iptal edilen veya kullanılmamış Onay Referansınız altında kaydedilecektir.
  3. Bir sağlık raporu sunmanız istendiğinde; ilgili doktor/sağlık raporu, bir Devlet Hastanesinden alınmış olmalı ve ilgili sağlık sorunlarının Rezervasyonun yapıldığı anda bilinmiyor olması kaydıyla, sizi seyahat etmekten alıkoyan sağlık sebeplerini belirtmelidir.
  4. Bir Yolcunun Biletlerini kullanmadan önce ölmesi durumunda; iade, vefat tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde, vefat eden Yolcunun bir aile üyesinin yazılı talebi üzerine ve bir geçerli ölüm belgesinin alınması üzerine yapılacaktır.
  5. Kredi, asıl Biletinizin Rezervasyon tarihinden itibaren on iki (12) ay süreyle (“Kredi Dönemi”) geçerlidir. Kredi devredilemez ve sadece bir başka Rezervasyon Onayının kısmen veya tamamen ödenmesi için kullanılabilir; ancak bunun için yeni Rezervasyonda adı geçen Yolcu, esas Rezervasyonda Yolcu olarak ismen belirtilen kişi olmalı ve Rezervasyon, Kredi Dönemi içinde yapılmalıdır. Kredi, sadece Air Arabia çağrı merkezleri veya Yetkili Acentesi aracılığıyla kullanılabilir.
  6. Herhangi bir Uçuşa gelmemeniz durumunda; Rezervasyonunuz geçersiz sayılacaktır ve Sizi taşımayacak, bir başka Uçuşa aktarmayacak veya Size gelecekteki herhangi bir uçuşta Kredi olarak kullanılabilecek herhangi bir tutar vermeyeceğiz. Madde 13’e göre kullanılmamış Uçuşlar için Rezervasyonunuzun havalimanı vergisi öğesinin iadesini alma hakkına sahip olacaksınız.

 

 1.    Kimliğimiz

 

 1.  
  1. Kimliğimiz, Bilette Havayolu Tanıtma Kodumuz olarak veya başkaca bir şekilde kısaltılarak belirtilebilir. Adresimiz, kayıtlı ticari merkezimiz veya esas iş yerimizin (aşağıdaki tabloda tanımlanan şekilde) bulunduğu adres olarak kabul edilir:
 

Havayolu Şirketi

Tanıtma

Adres

 

Kodu

Air Arabia PJSC

(G9)

P.O. Box 132, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri.

Air Arabia Maroc

(3O)

Rue de Carthage 4, 20153 Casablanca, Fas

Air Arabia Egypt

(E5)

Florida mall – Sheraton buildings – Cairo, Mısır

Air Arabia Ado Dhabi

(3L)

İlan Edilecektir

 

 1. Herhangi bir nedenden dolayı işletmeci hava taşıyıcısının Air Arabia PJSC, Air Arabia Maroc veya Air Arabia Egypt dışında başka bir şirket olması durumunda; sizi en kısa süre içinde bilgilendireceğiz. Böyle bir taşıma, yine de işbu Koşullara tabi olacaktır.

 

MADDE 8‐ BİLET ÜCRETLERİ, VERGİLER, ÜCRETLER, HARÇLAR VE PARA BİRİMİ

 

 1.  
  1.    Bilet Ücretleri 

 

 1. Uçuş(lar) için ödenen bilet ücretleri, Bizim tarafımızdan aksi açıkça belirtilmediği sürece, sadece Rezervasyon Onayında belirtilen tarih ve saatlerde kalkış noktasındaki havalimanından varış noktasındaki havalimanına kadar olan taşıma için geçerlidir. Bilet ücretleri, havalimanları ile şehir check-in terminalleri arasındaki her tür kara taşımacılığı hizmetini kapsamaz.

 

 1. Rezervasyon Onayınız için bilet ücretleri, Rezervasyon Onayınız için ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan geçerli Tarifeye göre hesaplanmıştır.

 

 1.    Vergiler, Ücretler ve Harçlar

 

 1. Herhangi bir Hükümet veya bir havalimanı işletmecisi gibi diğer yetkili makamlar tarafından Bize uygulanan ve Bizim Sizden tahsil etmekle veya Uçuşunuzla bağlantılı olarak Sizin adınıza ödemekle yükümlü olduğumuz geçerli vergi, ücret ve harçlar, Sizin tarafınızdan Bilet Ücretine ek olarak Bize ödenecektir. Biletinizi satın aldığınızda, Bilet Ücretine dahil edilmeyen vergi, ücret ve harçlar size bildirilecek ve normal koşullarda Biletiniz üzerinde ayrıca gösterilecektir.

 

 1. Havayoluyla yolculuk için uygulanan bu tür vergi ve harçlar, sürekli olarak değişmektedir ve Biletinizin ayrıldığı tarihten sonra uygulanabilir. Bu değişen tutarlar, Rezervasyon Onayınızda gösterilmeyecektir. Biletin rezerve edilmesinden sonra ve seyahatinizden önce böyle bir vergi veya harcın uygulamaya konulması veya arttırılması durumunda; yasalarca bunu yapmamıza izin verilen durumlarda ilgili masrafı Size aktaracağız ve bunu kalkıştan önce ödemekle yükümlü olacaksınız. Bilet Ücretine ek olarak uygulanan tüm bu harç, ücret veya vergiler, söz konusu harçların Rezervasyonunuzu yapmak için kullandığınız kredi kartı veya banka kartından düşülerek veya bir havalimanında Size karşı uygulanabilir. Ödemenin yapılmaması, bizimle uçma olanağınızı etkileyebilir.

 

 1. Bileti düzenlediğimiz sırada Bize ödediğiniz vergi, ücret veya harçların yürürlükten kaldırılması veya düşürülmesi durumunda; Bizden ilgili tutarın iadesini talep etme hakkına sahip olacaksınız.

 

 1. Biletinizi kullanmadığınız takdirde, Madde 8.2.1 uyarınca ödemiş olduğunuz vergi, ücret ve harçlardan, sonuç olarak Sizin adınıza herhangi bir hükümete veya diğer yetkili makamla ödemekle yükümlü olmadığımız tüm geçerli hizmet harcının düşülmesinden sonra kalan tutarın iadesini talep etme hakkına sahip olacaksınız.

 

 1. Rezervasyon Onayınız için geçerli bilet ücretini (geçerli vergiler, ücretler, harçlar, Ekstra Seçenekler ve ek ücretler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) Uçuşunuzdan önce ödemediğiniz takdirde; rezervasyonunuzu iptal edecek ve uçağa binmenize izin vermeyeceğiz.

 

 1.  Bizim veya Yetkili Acente tarafından uygulanan Düzenleme Ücretleri 

 

Biz veya Yetkili Acentelerimiz, Size bir Biletin düzenlenmesi karşılığında Düzenleme Ücretlerini yansıtabilir. Düzenleme Ücretleri, biletin satın alındığı yer, uçuş türü, geçerli Bilet Ücreti ve Bilet dağıtım kanalına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Düzenleme Ücretleri, Bilet tutarına eklenmeyecek; ayrı olarak yansıtılacaktır.

 

 

 

Düzenleme Ücretleri, bir Biletin Bizim veya Yetkili Acentemizin hatası nedeniyle iptal edildiği durumlar haricinde iade edilemez. Bir Rezervasyon tamamlanmadan önce, geçerli Düzenleme Ücretlerinin tutarı hakkında Sizi bilgilendireceğiz.

 

 1. Ödeme Para Birimi

 

Bizim veya Yetkili Acentemiz tarafından (örneğin, yerel para biriminin çevrilememesi nedeniyle) başka bir para birimi belirtilmediği sürece; Vergiler, Düzenleme Ücretleri ve Yönetim Ücretleri hariç Bilet Ücreti, Biletin satın alındığı ülkenin para biriminde ödenecektir. Tamamen Bizim takdirimize bağlı olarak, bir başka para biriminde yapılan ödemeleri de kabul edebiliriz.

 

MADDE 9 – CHECK IN VE UÇAĞA BİNİŞ

 

 1.  
  1.    Çevrim içi ve Şehir Check-in İşlemi

 

 1. Bazı havalimanları için ve belirli şehirlerden çevrimiçi ve şehir merkezi check-in yapılabilmektedir.
 2. Planlı uçuşunuz için havalimanına varmadan önce, çevrimiçi olarak check-in yapabilir ve biniş kartınızı yazdırabilir veya mobil kartların kabul edildiği bir havalimanından uçuyorsanız, bir mobil biniş kartını indirebilirsiniz. Çevrimiçi check-in yapmak için, Web sitemize veya uygulamamıza gitmeli ve talimatları izlemelisiniz. Programlanmış Uçuş(lar)ınız için çevrimiçi check-in işlemini Biletinizde belirtilen zaman dilimi içinde tamamlamalısınız. Çevrimiçi check-in yaptığınızda, biniş kartınızı yazdırmalı veya mobil kartların kabul edildiği bir havalimanından uçuyor olmanız durumunda, bir mobil biniş kartını indirmeli ve havalimanına giderken yanınızda götürmelisiniz. Sonraki uçuş(lar)ınız için de çevrimiçi check-in yapabilecek ve biniş kartınızı yazdırabilecek veya (mobil kartların kabul edildiği bir havalimanından uçuyorsanız) bir mobil biniş kartını indirebileceksiniz.

 

 1. Havalimanlarının Air Arabia Uygulamasını kullanarak cep telefonunuza veya tabletinize indirdiğiniz mobil biniş kartlarını kabul edeceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Havalimanları, biniş kartınızın bir cep telefonuna veya tablete indirilmiş pdf versiyonlarını kabul etmeyebilir ve biniş kartınızın bir cep telefonu veya tabletteki bir pdf versiyonunu ibraz etmeniz durumunda, güvenlikten geçmenize veya uçağa binmenize izin vermeyebilir.

 

 1. Uçuş(lar)ınızın rezervasyonunu yaptıktan sonra uçuş(lar)ınızla ilgili bilgileri değiştirmiş, bir bebek eklemiş, özel yardım/destek talebinde bulunmuş ve/veya koltuk tahsisi aracılığıyla bir koltuk ayırtmış veya Bizim tarafımızdan sunulan tüm diğer hizmetlerden faydalanmış olmanız durumunda; orijinal biniş kartınız artık geçerli olmayacağından, tekrar çevrimiçi check-in yapmanız ve Uçuş(lar)ınız için bir yeni biniş kartı yazdırmanız veya mobil kartların uçtuğunuz havalimanında kullanılması durumunda, yeni bir mobil biniş kartı indirmeniz gerekecektir. Havalimanına vardığınızda yazdırılmış biniş kartınız veya mobil biniş kartınız elinizde bulunmalıdır.

 

 1. Uçuşunuz gecikmiş veya iptal edilmiş ise veya bir başka uçuşa aktarılmışsanız; ilk biniş kartınız artık geçerli olmayacağından, tekrar çevrimiçi check-in yapmanız ve yeni bir biniş kartı yazdırmanız veya mobil kartların ilgili havalimanında kullanılıyor olması durumunda, yeni bir mobil biniş kartını indirmeniz gerekecektir. Uçuşunuz geciktiği veya iptal edildiği sırada havalimanında iseniz; lütfen temsilcilerimizden birinin Size yardımcı olacağı Bagaj Teslim, yardım Masası veya Müşteri Hizmetleri Masasına gidiniz.

 

 1. Havalimanı Check‐in Mühletleri

 

Aşağıda belirtilenleri dikkate alarak, check-in işlemi, Resmi formaliteler ve güvenlik prosedürlerinin tamamlanabilmesi için, Uçuşunuzla ilgili planlanan kalkış saatinden yeteri kadar önce check-in işlemi için hazır bulunmalısınız:

 

 1. Check‐in Mühletleri, havalimanları arasında değişiklik gösterebilir ve Check-in Mühletlerine uymak için yeterli zaman ayırırsanız, yolculuğunuz daha sorunsuz olacaktır. Biz veya Yetkili Acentelerimiz, normal sınırlamadan daha uzun olması durumunda, Bizimle yapacağınız İlk Uçuşunuz için Check-in Mühletini size bildireceklerdir. Yolculuğunuzun daha sonraki uçuşları için, Zaman çizelgemize başvurarak veya Bize veya Yetkili Acentelerimize sorarak, son Check-in Mühletleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

 

 1. Geçerli Check-in Mühletine uymalısınız; Check-in Mühletinin sona ermesinden sonra check-in yapamayacaksınız. Check-in Mühletinden sonra varmanız durumunda, Rezervasyonunuzu ve ödediğiniz bilet ücretinin tamamını kaybedebilirsiniz.

 

 1. Resmi formaliteler ve güvenlik prosedürleri, farklı havalimanlarında ve belirli Uçuşlar için farklılık gösterebilir. Bu formalite ve prosedürlere uyduğunuzdan emin olmaktan Siz sorumlusunuz.

 

 1. Çevrimiçi olarak veya Şehir merkezi check-in noktalarından check-in yaptıysanız, doğrudan güvenlik tarama noktası ve gümrük/göç alanından geçerek biniş kapısına gitmelisiniz.

 

 1. Kapıya gitmek için önceden yardım/destek rezervasyonu yaptıysanız, havalimanına vardığınızda lütfen Havalimanı Personelimizin bir üyesine danışınız veya belirlenmiş Havalimanı İşletmesi tarafından sağlanan toplama noktasına geçiniz; Sizin için gereken yardımı/desteği organize edeceklerdir. Lütfen bu işlem için ekstra zaman ayırmayı unutmayın.

 

 1. Bir tekerlekli sandalye ile seyahat etmeniz durumunda; personelimizin gereksinimleriniz ve ihtiyaç duyacağınız destekten haberdar olmasını sağlamak için, havalimanına varır varmaz lütfen Havalimanı Personelimizin bir üyesini bilgilendiriniz. Uçuşunuz için zamanında havalimanı güvenliğinden geçmek ve biniş kapısına varmak için yeterli zaman sağlayacak şekilde havalimanında vardığınızdan emin olmalısınız. Varış ve kalkışla ilgili tesislerin kontrolünden sonra havayolu tarafından kabul edilmediği sürece, 60 Kg’yi aşan tekerlekli sandalye hareket desteği kabul edilemez.

 

 1. Havalimanı içinde, uçağa biniş, uçaktan iniş ve varış yerindeki varış süreci boyunca destek sağlanması, ilgili Havalimanı İşletmesinin sorumluluğundadır. Sağlanan hizmetin seviyesiyle ilgili sorun ve şikayetler, gereken şekilde Havalimanı İşletmesine yöneltilmelidir.

 

 1. Sadece her ikinizin aynı anda Check-in Masasına yanaşması ve güvenlik prosedürlerini tamamlaması durumunda, ayrı PNR’deki bir başka yolcuyla birlikte aynı uçuş için check-in yapmanıza izin verilir.

 

 1.    Check-in sırasında

 

 1. Çocuklar ve bebekler dahil tüm Yolcular, check-in sırasında kendi Rezervasyon Onaylarını ve pasaportlar, vizeler, vb. dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm gerekli seyahat belgelerini ibraz etmelidir. Check-in sırasında Rezervasyonunuzdaki varış yerine seyahat için gereken tüm seyahat belgelerini sunmamanız durumunda; seyahat etmenize izin verilmeyebilir ve bu durum, Rezervasyonunuzu ve ödenen bilet ücretinin tamamını kaybetmenize neden olabilir.
 2. Check-in sırasında, biniş kartınızı ve Kayıtlı/Kontrol Edilmiş Bagaj için Bagaj makbuzunuzu düzenleyeceğiz. Bu belgeleri seyahatiniz boyunca yanınızda bulundurmanız önemlidir.
 3. Normal koşullarda Havalimanı check-in masaları, tarifeli Uçuşunuzdan üç saat önce açılır ve bir saat önce kapanır. Bazı Havalimanlarında farklı bir Check-in süresi uygulanır; bu yüzden Biletinizde belirtilen Check-in saatini lütfen kontrol ediniz. Check-in kapanış saatinden önce Ambar/Uçak Altı Bagajını teslim etmiş olduğunuzdan emin olmalısınız. Bazı havalimanlarında, Uçuşunuz için planlanan kalkış saatinden en az bir saat önce Ambar Bagajını teslim etmiş olmanız gerekmektedir; aksi takdirde Ambar Bagajınız, taşınmak üzere kabul edilmeyecektir. Bazı havalimanlarında Ambar Bagajınızın kabul edilebilmesi için, Uçuşunuz için planlanan kalkış saatinden en az 60 dakika önce Ambar Bagajınızı teslim etmiş olmalısınız. Bu sınırlı istisnalar için lütfen Onay Belgenize bakınız.
 4. Aynı PNR altında seyahat eden gruplar veya birlikte seyahat eden aileler, kayıtlı bagajlarını birleştirip aynı zamanda verebilirler; ancak her yolcunun kendi bagaj talebi kısmını alabilmesi için, kendi bagajlarının check-in kaydını ayrı ayrı yaptırmaları gerekir. Bir grup üyesinin herhangi bir nedenle biniş kapısında reddedilmesi durumunda; ilgili grup üyesinin kayıtlı bagajı da uçaktan indirilmelidir.

 

 1. Uçağa Biniş 

 

 1. Kapı numarası ve mühlet dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Uçağa Biniş detayları, normal koşullarda biniş kartınızda belirtilecektir; fakat genel duyuru yapılarak veya başkaca bir şekilde değiştirilebilir. Check-in sırasında belirttiğimiz saatte; fakat her halükârda en geç Uçuşunuzun için planlanan kalkış saatinden 20 dakika önce biniş kapısında hazır bulunmalısınız; aksi takdirde, seyahat için kabul edilmeyebilirsiniz.
 2. Havalimanındaki güvenlik tarama noktasından geçerken ve tekrar uçağa binmeden önce pasaport ve seyahat belgeleriniz kontrol edilecektir.
 3. Kapıya vardığınızda, Uçuşunuz ve kimliğinizle ilgili belirli bilgileri sunmanız istenecektir. Bunlar, Uçuşunuzla ilgili biniş kartınız ve kabul edilebilir biçimdeki bir fotoğraflı kimlik kartını içerecektir. Bu kimlik tanımlama gereklilikleriyle ilgili bilgiler, tüm Uçuşlar (hem yurtiçi hem de uluslararası) için gereklidir.
 4. İşbu Maddede belirtilen biniş saatinden önce veya sonra herhangi bir zamanda biniş kapısına varmanız durumunda veya seyahate hazır olmamanız ve gerekli belgelere sahip olmamanız durumunda; Geçerli Kanunlar uyarınca gerekli görülen durumlar haricinde, hiçbir tazminat talep etme hakkı söz konusu olmaksızın, Sizi taşımayı reddedeceğimizi ve koltuğunuzu iptal edeceğimizi ve Kayıtlı Bagajınızı uçaktan indireceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına; Önceden Sunulan Yolcu Bilgileri gereklilikleriyle ilgili olarak istenen bilgileri sunmamanız veya ibraz etmemeniz de buna dahildir. Yolcu Bilgileri gerekliliklerimizle ilgili bilgiler, Madde 6’da belirtilmektedir.

 

 1. Önemli uyarı

İşbu Madde 9’un hükümlerine uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar veya giderle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğümüz (Sizi başka bir uçuşla taşımak veya Size bir Bilet iadesi sunmak dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) olmayacaktır.

 

MADDE 10 – TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

 

 1.  
  1. Taşımayı Reddetme Hakkı

 

 1. Aşağıda listelenen olaylardan bir veya birden fazlasının meydana gelmesi veya makul olarak meydana gelebileceğini düşünmemiz durumunda, herhangi bir Uçuşta (geçerli bir Biletinizin ve bir biniş kartınız olsa dahi) Sizi veya Bagajınızı taşımayı reddedebiliriz; böyle bir olayın gerçekleşebileceğini düşünüp düşünmediğimizi tespit ederken; hiçbir araştırma veya sorgulama yapmakla olmadığımızı anlıyorsunuz. Ayrıca taşımanın reddedilmesinin sonuçları için, bkz. Madde 10.2 ve 13.4.
 2. Bu tedbirin uçağın kalkacağı, varacağı veya üzerinden geçeceği herhangi bir eyalet veya ülkenin tüm geçerli yasa, yönetmelik veya emirlerine uyulması için gerekli olması durumunda; veya

 

 1. Sizin ve/veya Bagajınızın taşınmasının uçak, diğer Yolcular veya mürettebatın (yer personeli dahil) sağlık, güvenlik veya emniyetini veya uçakta bulunan diğer Yolcuların konforunu tehlikeye atmış veya atabilecek veya önemli ölçüde olumsuz etkilemiş veya etkileyebilecek olması durumunda; veya
 2. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında gibi göründüğünüz takdirde veya yasadışı uyuşturucu bulundurmanız veya bulundurduğunuzu makul olarak düşünmemiz durumunda; veya
 3. Alkol veya uyuşturucuya bağlı bozukluk dahil olmak üzere, zihinsel veya fiziksel durumunuzun kendiniz veya Yolcular veya mürettebat veya uçak veya uçaktaki herhangi bir kişi veya eşyalar için bir risk veya tehlike taşıyor gibi görünmesi veya seyahat etmeye devam etmeniz durumunda, uçaktaki diğer Yolcular için önemli ölçüde rahatsızlık veya sıkıntı kaynağı oluşturmanız veya oluşturabilecek olmanız durumunda; veya
 4. Sizin veya Bagajınızın güvenlik kontrolünden geçirilmesini reddetmiş olmanız durumunda; veya
 5. Sizin veya Bagajınızın güvenlik kontrolünden geçirilmesini reddetmiş olmanız veya böyle bir kontrole izin verdikten sonra, check-in sırasında veya biniş kapısında güvenlik sorularına tatmin edici yanıtlar verememeniz veya bir güvenlik profili çıkarma değerlendirmesinden/analizinden geçememeniz veya Bagajınız üzerindeki güvenlik mühürlerini veya biniş kartınızdaki güvenlik etiketlerini kurcalamanız veya sökmeniz durumunda; veya
 6. Uçuş için uçağa binmeden önce veya uçağa biniş veya bir bağlantılı uçuştan inmeniz sırasında veya kalkıştan önce uçakta bulunduğunuz süre boyunca yer personeline veya kabin ekibi üyelerine veya diğer Yolculara karşı tehditkâr, küfürlü veya rencide edici sözler söylemeniz veya tehditkâr, rencide ve taciz edici bir şekilde davranmanız durumunda; veya
 7. Uçağa binmeden önce veya uçaktayken güvenlik veya emniyetle ilgili talimatlarımızı veya yer personelinin veya kabin ekibinin görevlerini yerine getirmesine ilişkin talimatlara uymamanız veya bunların uygulanmasını engellemeniz veya aksatmanız veya uçağı, uçaktaki ekipmanları veya bunların herhangi bir parçasını kurcalamanız veya kurcalamakla tehdit etmeniz durumunda; veya
 8. Örneğin, yerinize oturma, Kayıtsız Bagajın yerine yerleştirilmesi, sigara içme, alkol tüketme, uyuşturucu kullanma veya elektronik ekipmanların kullanımı (örneğin, mobil / cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, PDA’lar (kişisel veri/dijital asistanlar), taşınabilir kayıt cihazları, CD, DVD ve MP3 çalarlar, elektronik oyun veya aktarım cihazları, vb.) gibi, güvenlik, emniyet veya yolcu konforu ile ilgili talimatlarımıza uymamanız durumunda; veya
 9. Asılsız bomba ihbarı, uçak kaçırma veya diğer güvenlik tehditleri veya girişimlerinde bulunmuş olmanız halinde; veya
 10. Check-in yaparken veya Uçağa binme veya bir bağlantılı Uçuştan sonra uçaktan inme sırasında veya uçaktayken kalkıştan önce ceza gerektiren bir suç işlemeniz halinde; veya rahatsız edici veya kurallara aykırı bir şekilde davranmanız durumunda;
 11. Geçerli seyahat belgelerine sahip olmamanız veya sahip değilmiş gibi görünmeniz durumunda; üzerinden geçiyor olabileceğiniz veya geçerli bir giriş belgesine sahip olmadığınız bir ülkeye yasadışı girmeye çalışmanız veya çalışmış olmanız durumunda; uçuş sırasında seyahat belgelerini tahrip etmeniz durumunda;  istendiğinde seyahat belgelerinizi makbuz karşılığında uçuş ekibinin bir üyesine teslim etmeyi reddetmeniz durumunda; seyahat belgelerinizi fotokopiyle kopyalamamızı reddetmeniz durumunda; veya check-in personelinin belge üzerindeki kişi ile önlerindeki kişi arasında bir fark bulunduğundan şüphelenmeleri durumunda;
 12. Seyahat ettiğiniz veya üzerinden transit geçiş yapmayı planladığınız veya planlanmış bir Duraklama yapacağınız bir ülkenin göçmenlik kurumu veya diğer yetkili makamları tarafından geçerli seyahat belgelerine sahip olsanız dahi ilgili ülkeye giriş yapmanıza izin verilmeyeceğinin (sözlü veya yazılı olarak) bize bildirilmiş olması durumunda; veya
 13. Sizin (veya Bilet için ödeme yapmış olan kişinin) tüm geçerli bilet ücreti, vergi, bedel veya harçları tamamen ödememiş olmanız durumunda; veya
 14. Check-in Mühletine uymamanız veya biniş kapısına zamanında varmamanız durumunda; veya
 15. Aşağıda belirtilen nitelikte olan veya aşağıda belirtilen nitelikte gibi gözüken bir Bilet ibraz etmeniz durumunda:
 • Geçersiz; veya
 • Yasadışı bir şekilde veya hile yoluyla elde edilmiş (örneğin, bir çalınmış banka veya kredi kartı yoluyla); veya
 • Tahrif edilmiş veya sahtecilik yapılmış veya gerekli yetki olmadan değiştirilmiş; veya
 • Bizim veya Yetkili Acentemiz dışında bir başka kuruluştan satın alınmış veya bir başka kuruluş tarafından düzenlenmiş veya değiştirilmiş; veya
 • İptal edilmiş, kayıp veya çalıntı veya sahte belge olarak bildirilmiş olması halinde; veya
  1. Bilette adı geçen kişinin Siz olduğunu ispatlayamamanız veya işbu Taşıma Koşullarının bir başka yerinde belirtilen şartlara uyamamanız durumunda; veya
  2. Bir resmi kurumun Sizin hakkınızda Bizden yasal olarak istedikleri ve tasarrufunuzda bulunan veya mevcut bilgileri Bize verememeniz veya vermeyi reddetmeniz durumunda; veya
  3. Sağlık durumunuzun uçmaya uygun olmaması durumunda; veya
  4. Yasadışı uyuşturucu bulundurmanız veya yasadışı uyuşturucu bulundurduğunuzdan makul olarak şüphelenmemiz durumunda; veya
  5. 12 yaşından küçük olmanız ve adı aynı Bilette belirtilen 16 yaşından büyük bir vasi tarafından size refakat edilmemesi durumunda; veya
  6. Yukarıda yasaklanan davranış biçimlerinden herhangi birini önceden sergilemiş olmanız ve bu davranışı tekrarlayabileceğinizi düşünmemiz durumunda; veya davranışınızla ilgili herhangi bir nedenden dolayı başka bir havayolunun sizi taşımayı önceden reddetmiş olması durumunda; veya Bizim tarafımızdan önceki taşınmanızla ilgili olarak işbu Taşıma Genel Koşullarında öngörülen görevlerinizden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda; veya
  7. Check-in yaparken veya uçağa biniş esnasında, seyahat Rezervasyonu sırasında veya geçerli düzenlemelere göre, Madde 5.1 uyarınca uçuşla ilgili duyurulan kalkış saatinden en az 48 saat önce talep edilmemiş özel yardıma/ desteğe ihtiyaç duymanız ve bu desteği makul olarak sağlayamayacak olmamız durumunda; veya
  8. İlgili bildirimin tarihinden sonra herhangi bir zamanda Sizi Uçuşlarımızda taşımayacağımızı Size bildirmiş olmamız durumunda; veya
 1. Masrafların geri ödenmesi

Madde 10.1’de belirtilen nedenlerden herhangi biri için taşınma işleminizin reddedilmesi durumunda; (a) Sizin tarafınızdan kaybedilen, zarar verilen veya tahrip edilen malların onarılması veya yenilenmesi; (b) Sizin fiil ve davranışlarınızdan etkilenen herhangi bir Yolcuya veya ekip üyesine ödemek zorunda kaldığımız tazminat; ve (c) Sizin ve/veya Bagajınızın uçaktan çıkarılması amacıyla uçağın geciktirilmesi nedeniyle maruz kaldığımız tüm masrafları Bize geri ödeyeceksiniz. Bu ödeme veya harcamalar için, Rezervasyon Onayınızdaki kullanılmamış taşıma bedeline veya tasarrufumuzdaki fonlarınızdan herhangi birine başvurabiliriz.

MADDE 11 ‐ BAGAJ

 1.  
  1.    Genel Hükümler 
 2. Bagaj Hakkı

a)  Bazı bilet ücretleri, herhangi bir Kayıtlı Bagaj hakkını kapsamaz. Yolcu, rezervasyon sırasında tercih edilen bagaj hakkını satın almayı tercih edebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen geçerli ücretlere bakınız. Bunlar, Rezervasyon sırasında Size sunulmaktadır. Kayıtlı Bagaj ve Kayıtsız Bagaj ile ilgili geçerli haklar ve kısıtlamalar, web sitemizde belirtilmektedir ve zaman zaman değiştirilebilir.

b)  Seyahat etmeyen bir Yolcu, kullanılmamış Kayıtlı Bagaj veya Kayıtsız Bagaj hakkını aynı Biletteki Yolcu(lar) dahil diğer Yolcu(lar)a devredemez.

 1. Fazla Bagaj

Fazla Bagajın kabulü ve taşınmazı Bizim takdirimize bağlıdır ve Ücretsiz Bagaj hakkınızı aşan Bagajın taşınması için bir ücret ödemeniz gerekecektir. Fazla Bagajın taşınması için geçerli ücretlere ilişkin detaylı bilgi için, lütfen Bize veya Yetkili Acentelerimize danışınız.

 1. Yükümlülükleriniz 
 2. Bagajınızın tüm içeriği konusunda tamamen bilgi sahibi olduğunuzu beyan ediyorsunuz.
 3. Bagajınızı hazırladığınız andan itibaren gözetimsiz bırakmayacağınızı ve bir başka yolcudan veya herhangi bir başka kişiden eşya kabul etmeyeceğinizi taahhüt ediyorsunuz.
 4. Bir üçüncü tarafça Size emanet edilen bagajla seyahat etmeyeceğinizi taahhüt ediyorsunuz.
 5. Çabuk çürüyen veya kolay kırılan eşyaları Bagajınıza koymamanız tavsiye edilir. Ancak bu tür eşya veya nesneleri Bagajınıza eklemeniz durumunda; bu eşya ve nesnelerin ve aynı zamanda diğer Yolculara ait bagajların veya uçağımızın zarar görmemesi için, bunların uygun kaplar içinde doğru ve güvenli bir şekilde paketlenmiş ve korunmuş olduğundan emin olmalısınız.
 6. Bagajınızın gereken şekilde kilitlendiğinden ve sadece Sizin tarafınızdan açılabileceğinden emin olacaksınız; yani her zaman için Bagajınızdaki yasaklanmış maddeler konusunda hiçbir sorumluluk almamaktayız.
 7. Bagajınızda taşımamanız gereken eşyalar
 8. Genel

Bagajınıza eklememeniz gereken bazı belirli kesin olarak yasaklanmış maddeler bulunmaktadır. Aşağıda belirtilenler, Kayıtlı ve Kayıtsız Bagaj için geçerli yasaklamalardır; ayrıca sadece Kayıtlı Bagaj için geçerli olan ve sadece Kayıtsız Bagaj için geçerli olan ayrı ve ek yasaklamalar da söz konusudur. Geçerli kuralara uymamanız durumunda, Sizin ve/veya Bagajınızın taşınması reddedilebilir (ayrıca bkz. Madde 10.1). Buna ek olarak, Bagajınıza yanlışlıkla eklenmiş herhangi bir yasaklanmış eşyanın/maddenin Zarar görmesi veya Bagajınıza Zarar vermesi durumunda, tazminat talep edemezsiniz.

 1. Güvenlik tahditli / sterilize alanlara ve uçağa veya Kayıtsız Bagajınıza veya Kayıtlı Bagajınıza aşağıda belirtilen maddelerden herhangi birini koymamalısınız:
  1. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınmasına İlişkin Teknik Talimatları ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ve ilgili Seyahat Düzenlemelerimizde belirtildiği üzere, uçağı veya uçaktaki insanları veya eşyaları tehlikeye atabilecek maddeler. Bu kural, yönetmelik ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi değilseniz, lütfen detaylı bilgi için Bize veya Yetkili Acentelerimize danışınız;
  2.  Herhangi bir ülkeye/eyalete veya ülkeden/eyaletten uçakla taşınması geçerli kanun, yönetmelik, emir veya hükümet politikaları uyarınca yasaklanmış olan maddeler;
  3.  Tehlikeli veya emniyetsiz olması sebebiyle veya ağırlığı, boyutu, şekli veya özelliğinden dolayı veya diğer unsurların yanı sıra, kullanılacak uçak tipi düşünüldüğünde kırılabilir veya dayanıksız olması nedeniyle taşınması tarafımızdan uygun bulunmayan maddeler. Havalimanına varmadan önce, Bagajınızın uygunluğu konusunda şüpheleriniz varsa lütfen Bize danışınız;
  4. Avcılık ve spor amaçlı olanlar dışındaki ateşli silahlar (gerçek, imitasyon veya oyuncak) ve mühimmatın Bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat, takdiri tamamen Bize ait olmak üzere, Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar boşaltılmış ve emniyet mandalı takılı ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır. Mühimmatın taşınması, Madde 11.1.4.1. (a). (i)’de belirtilen ICAO ve IATA Yönetmeliklerine tabidir.
  5.  Kayıtlı Bagajınızda, kırılabilir veya dayanıksız eşyalar, uçuş esnasında veya yolculuğunuz sırasında gerekebilecek veya kaybolması veya zarar görmesi durumunda yerine yenisi kolaylıkla konamayacak olan değerli eşyalar (örneğin, para, mücevher, kıymetli madenler, değerli taşlar, gümüş eşyalar, sanat eserleri veya diğer değerli eşyalar, optik veya fotoğraf ekipmanları dahil), bilgisayarlar, kişisel elektronik aygıtlar (mobil iletişim cihazları ve tabletler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın), depolanmış veriler, ihtiyaç duyabileceğiniz ilaç veya tıbbi ekipmanlar, ev veya araç anahtarları, değerli belgeler (örneğin, hisse senetleri, tahviller, ticari senetler, menkul kıymet senetleri, ticari belgeler, pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri dahil) veya bunların suretlerini bulundurmamalısınız.
  6.  Güvenlik tahditli alanlara ve uçağa sokmanıza izin verilmeyen yasaklanmış maddelere verilebilecek örnekler şunlardır:
 • Tabancalar, ateşli silahlar ve mermi atan tüm diğer cihazlar— mermi atabilen veya atabilecek şekilde görünen ve ciddi yaralanmalara sebep olabilecek aygıtlar; örneğin: tabanca, altı patlar, tüfek, pompalı tüfek gibi her çeşit ateşli silahlar, oyuncak tabancalar, gerçek tabanca ile karıştırılabilecek tüm benzer veya taklit ateşli silahlar, ateşli silahların teleskopik bölümler dışındaki parçaları, topak tabanca, tüfek ve bilyeli tabanca türünden sıkıştırılmış hava tabancaları ve CO2 tabancaları, sinyal verici ve başlama tabancaları, yay, yaylı tüfek ve oklar, zıpkın ve mızrak tabancaları, sapan ve mancınıklar.
 • Bayıltıcı cihazlar – bayıltmak veya hareketsiz bırakmak için özel olarak tasarlanmış aletler; örneğin: bayıltıcı ve sersemletici tabanca gibi özelliği olan tüm şok verici aletler, hayvan bayıltan ve öldürebilen aletler, göz yaşartıcı gaz, biber gazları, kapsiyum sprey, göz yaşartıcı gaz, asit spreyleri ve hayvan savar spreyler gibi tüm etkisizleştirici veya hareketsiz kılan kimyasallar ve biyolojik gazlar ve spreyler;
 • Sivri uçlu veya sivri kenarlı aletler – ciddi yaralanmalara neden olabilecek sivri uçlu veya sivri kenarlı eşyalar; örneğin: balta ve satır gibi doğrama için kullanılan aletler, buz kesiciler ve kazıcılar, tıraş bıçakları, kutu kesiciler, 6 cm’den uzun uçlu bıçaklar, bıçak bölümü dayanak noktasından 6 cm’den daha uzun makaslar, keskin uçlu ve keskin kenarlı uzak doğu spor aletleri, kılıçlar ve kamalar.
 • İş aletleri – ciddi yaralanmalara neden olabilecek veya uçuş emniyetini tehdit edebilecek aletler; örneğin: levyeler, kablosuz taşınabilir matkaplar dahil matkap ve uçları, tornavida ve keski gibi 6 cm ve daha uzun bıçağı ve sapı silah olarak kullanılabilecek aletler, taşınabilir kablosuz güç üniteleri dahil testereler, lehim lambaları, cıvata ve çivi tabancaları
 • Kör aletler – vurma amaçlı kullanıldığında ciddi yaralanmaya sebep olabilecek aletler; örneğin: beysbol (baseball) ve softbol (softball) sopaları, kriko ve gece sopaları gibi sopa ve bastonlar, uzak doğu spor aletleri
 • Patlayıcılar ve yanıcı maddeler ve aletler – ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya uçuş emniyetini tehdit edebilecek şekilde kullanılabilecek olan veya kullanılabilir gibi gözüken patlayıcı ve yanıcı maddeler; örneğin: mühimmat, patlayıcı başlıklar, fitil ve fünyeler, benzer veya taklit patlayıcı cihazlar, mayınlar, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri ürünler, havai ve diğer tür fişekler, duman üreten cihazlar veya duman üreten fişekler, dinamit, barut ve plastik patlayıcılar.
 1.  Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, varlığının uçağın veya uçaktaki herhangi bir kişinin güvenliği ve/veya emniyetini etkileyebileceğini tespit ettiğimiz hiçbir eşyayı/maddeyi uçak kabinine sokmamalısınız.
 2. Kayıtsız Bagajınızda aşağıda belirtilenleri bulundurmamalısınız:
  1. Gerçek, taklit veya oyuncak tabancalar, silahlar ve mühimmat, patlayıcılar veya patlayıcı içeren şeyler (örneğin, Yılbaşı fişekleri, havai fişekler veya maytaplar) ve yanma başlatıcı maddeler; her tür/çeşit/şekil veya boyuttaki bıçaklar; mektup açıcılar; metal kesici aletler; çatapatlar; sapan ve mancınıklar, tıraş bıçakları ve açık ustura ve tıraş bıçakları (emniyetli tıraş makineleri ve birlikte tedarik edilen bıçak kartuşları hariç); esnaf ve sanatkarların aletleri; dart okları; makaslar; tırnak törpüleri; deri altı iğne ve şırıngaları (tıbbi nedenlerle gerekli olup, taşınmasını gerektiren sağlık durumunu doğrulayan bir doktor raporuyla/tıbbi belgeyle birlikte taşınanlar haricinde); örgü şişleri; tirbuşonlar; spor sopaları (örneğin, beysbol ve softbol sopaları, golf sopaları, kriket sopaları dahil; fakat tenis, badminton ve squash raketleri hariç); sert spor topları (kriket, saha, hokey veya bilardo, snooker veya polo topları dahil); bilardo, snooker veya polo istekaları; uzak doğu dövüş sanatları malzemeleri.
  2.  Bizim düşüncemize veya havalimanı güvenlik personelinin düşüncesine göre, ciddi yaralanmaya veya sürekli sakatlığa yol açma veya her tür diğer güvenlik veya emniyet tehdidini oluşturma potansiyeline sahip bir silah olarak kullanılabilecek veya böyle bir kullanıma uygun hale getirilebilecek eşyalar.
  3.  Kayıtlı bagajınızda taşımanıza izin verilmeyen yasaklanmış maddelere verilebilecek örnekler:
 • Patlayıcılar ve yanıcı maddeler ve aletler – ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya uçuş emniyetini tehdit edebilecek şekilde kullanılabilecek olan patlayıcı ve yanıcı maddeler ve aletler; örneğin: mühimmat, patlayıcı başlıklar, fitil ve fünyeler, mayınlar, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri ürünler, havai ve diğer tür fişekler, duman üreten cihazlar veya duman üreten fişekler, dinamit, barut ve plastik patlayıcılar.
 • Akıllı Çantalar; bunlar, motorlar için bataryaları veya yerleşik şarj aygıtlarını içeren çantalardır. Akıllı Çantaların bataryası, çantalar kontrol edilmeden önce çantadan sökülmelidir. Yetkili makamların talimatları uyarınca yasaklanmış olmadığı sürece, kayıtsız çanta olarak kabinde yanınızda taşıyacak olmanız durumunda bu gerekmez.
 1. Sizden Madde 11.1.4.1. (a) ve 11.1.4.1.(b)’de belirtilen maddeleri Kayıtlı Bagaj olarak kaydettirmenizi isteyebilir veya bunların taşınmasını tamamen reddedebiliriz.
 2. Yasaklanmış olmasına rağmen, Madde 11.1.4.1. (a) ve 11.1.4.1.(b)’de belirtilen maddelerin Bagajınıza eklenmiş olması durumunda; bu maddelerde oluşan kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.
 3. Bir Kayıtsız Bagaj eşyasının Kayıtlı Bagaj haline gelmesi durumunda (isteğiniz üzerine veya bizim talebimizden dolayı); Madde 11.1.4.1.(a) ile Kayıtlı Bagajda bulundurulması yasaklanmış olan tüm maddeleri derhal içinden çıkarmalısınız. Bu maddeleri, sadece Madde 11.3’te belirtilen Kayıtsız Bagaj içerik, boyut ve ağırlığıyla ilgili şartlarımıza uymanız durumunda, Kayıtsız Bagaj olarak taşıyabilirsiniz.
 4. Kayıtlı Bagajınızdan veya Kayıtsız Bagajınızdan çıkarılan ve havalimanı güvenlik personeli tarafından el konulan hiçbir eşyadan sorumlu değiliz. Seyahatten önce Uçuşunuz ve kalkış havalimanınız için geçerli güvenlik gerekliliklerini kontrol etmek ve havalimanı güvenlik personeli tarafından kişisel eşyalarınızın Bagajınızdan çıkartılması durumunda, havalimanı güvenlik personelinden bir makbuz almak ve bu eşyaların toplanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak Sizin sorumluluğunuzdadır.
 5. Ateşli silahlar ve tehlikeli maddeler
 6. Ateşli silahlar, mühimmat ve patlayıcı içeren eşyalar (örneğin, Yılbaşı fişekleri, havai fişekler veya maytaplar) dahil patlayıcıları Kayıtlı Bagaj olarak taşımak istediğiniz takdirde; taşımanıza başlanmadan önce, kalkış ve varış ülkesindeki resmi hükümet ve/veya Askeri otoritelerden alınması gereken tüm izin ve onaylar hakkında bilgi edinmek ve bunların alınmasını sağlamaktan Siz sorumlusunuz.
 7. Ateşli silahlar, mühimmat ve patlayıcı içeren eşyalar (örneğin, Yılbaşı fişekleri, havai fişekler veya maytaplar) dahil patlayıcılar, uçuşunuzdan en az 10 iş günü önce Bizim tarafımızdan onaylanmadığı sürece, Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilmeyecektir. Taşınmak üzere kabul edilmeleri durumunda; ateşli silahlar, boşaltılmış ve emniyet mekanizması takılı ve uygun bir şekilde paketlenmiş olmalı ve ilgili kalkış, varış ve Duraklama ülkelerinde yasal olarak gereken tüm belgelerle birlikte taşınmalıdır. Mühimmatın taşınması, Madde 11.1.4.1(a)’da belirtilen ICAO ve IATA yönetmeliklerine tabidir. Ateşli silah, mühimmat ve patlayıcılarınız, hiçbir zaman için uçağın kabininde veya kokpitinde taşınmayacaktır.
 8. Antika ateşli silahlar, kılıçlar, bıçaklar, oyuncak veya taklit silahlar, ok ve yaylar ve benzeri nesneler gibi silahlar, sadece Bizim takdirimize bağlı olarak ve Bizim tarafımızdan önceden onaylanması kaydıyla, Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir; fakat bunların uçağın kabini veya kokpitine alınmasına izin verilmeyecektir.
 9. Madde 11.1.4.2.(b). ve/veya 11.1.4.1.(c). uyarınca kabul edilen herhangi bir maddenin/eşyanın güvenlik personeli, devlet görevlileri, havalimanı görevlileri, polis veya askeri görevliler veya Taşınmanızda görev alan diğer havayolları tarafından Kayıtlı Bagajınızdan çıkarılması ve/veya el konulması veya imha edilmesi durumunda; hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğümüz olmayacaktır.
 10. Madde 11.1.4’te belirtilen eşyaların taşınmasını sebep belirtmeksizin reddetme hakkımız saklıdır.
 11. Bagajı Reddetme Hakkı
 12. Bagaj, Madde 11.1.4’te (ve sadece Kayıtsız Bagaj durumunda Madde 11.3.’te) belirtilen yasaklanmış maddelerden herhangi birini içeriyorsa veya bu tür yasaklı maddelerin varlığının bize söylenip söylenmediğine ve ne zaman söylendiğine veya bu tür maddelerin varlığını ne zaman fark ettiğimize bakılmaksızın, Yolcunun Madde 11.1.3. (a) ila (c)’deki yükümlülüklere uymamış olması durumunda; emniyet ve/veya güvenlik nedenlerinden dolayı ilgili Bagajı taşımayı veya aktarmaya devam etmeyi reddedeceğiz.
 13. Hijyen, boyut, şekil, ağırlık, görünüm, içerik ve özelliği nedeniyle veya güvenlikle ilgili veya işletimsel sebeplerden dolayı veya diğer yolcuların konforu açısından veya yapı veya mahiyeti itibariyle makul çerçevede taşınmaya uygun bulmadığımız herhangi bir eşyayı/maddeyi Bagaj olarak taşımayı reddedebilir veya bunların bir yolculuk sırasında tespit edilmesi durumunda bunları taşımaya devam etmeyi reddedebiliriz. Belirli maddelerle ilgili şüpheniz varsa, lütfen rehberlik için Bize veya Yetkili Acentelerimize danışınız.
 14. Makul düşüncemize göre uygun kaplar içinde düzgün ve güvenli bir şekilde paketlenmediği sürece, Bagajları taşınmak üzere kabul etmeyi reddedebiliriz. Sorduğunuz takdirde, bizim için kabul edilebilir nitelikteki ambalaj ve kaplarla ilgili bilgileri Size sunacağız.
 15. Reddedilen Bagaj ve/veya eşyaları muhafaza altına almakla yükümlü değiliz.
 16. Madde 9.1’de belirtilen Check-in mühletinden önce Sizin tarafınızdan personelimize teslim edilmemiş Bagajı ambarda/uçak altında taşımayı reddedebiliriz.
 17. Arama, tarama ve x-ray cihazından geçirme hakkı
 18. Güvenlik, sağlık ve emniyet gerekçelerinden dolayı ve işbu Taşıma Koşullarında yasaklanmış maddeleri şahsen üzerinizde veya Bagajınızda taşımadığınızdan emin olmak amacıyla, sizi ve Bagajınızı arayabilir, tarayabilir ve x-ray cihazından geçirebiliriz. Bagajınızı Sizin huzurunuzda aramaya çalışacağız; ancak Sizin hazır bulunmamanız halinde, Bagajınızı Sizin yokluğunuzda arayabiliriz. Tüm bu arama, tarama ve x-ray cihazından geçirme işlemlerini yapmamıza izin vermezseniz, Sizi ve Bagajınızı taşımayı reddedeceğiz.
 19. Bagajınızın devlet görevlileri, havalimanı yetkilileri ve güvenlik kontrol ve aramalarını yapmaya yetkili kişiler
 20. tarafından ve polis veya askeri görevlilerin ve Taşıma işleminizi gerçekleştiren diğer havayolu şirketlerinin talebi üzerine yapılan güvenlik kontrollerinden geçirilmesine izin vermelisiniz.
 21. Bir arama veya taramanın Bagajınıza zarar vermesi durumunda; tamamen kenedi ihmalimizden kaynaklanmadığı sürece, söz konuşu Zarardan sorumlu olmayacağız.
 22. Bazı ülkelerdeki emniyet otoriteleri tarafından Kayıtlı Bagajın Yolcunun yokluğunda zarara yol açmaksızın açılabilmesini sağlayacak şekilde emniyete alınmasının öngörüldüğünü lütfen göz önünde bulundurunuz. Bu tür gerekliliklerden haberdar olmak ve bunlara uymak, Sizin sorumluluğunuzdadır.
 23. Kayıtlı Bagaj veya Ambar Bagajı 
 24. Kayıt yaptırmak istediğiniz Bagajınızın yukarıda belirtilen koşullar uyarınca Bize teslim edilmesi üzerine, kontrol ve muhafazası bize geçecektir ve Kayıtlı Bagajınızın her bir parçası için bir Bagaj Tanıtım Etiketi düzenleyeceğiz.
 25. Tüm Kayıtlı Bagajlarda, adınız veya adınız, açık adresiniz ve Sizinle irtibat kuracağımız bir telefon numarasını içeren diğer kişisel tanıtıcı bilgileriniz, bir fiş veya etiket şeklinde güvenli bir şekilde Bagaja tutturulmuş olmalıdır.
 26. Kayıtlı Bagaj, mümkün olduğu sürece, Sizinle aynı Uçakta taşınacaktır; fakat bazen farklı bir Uçakta taşınması gerekebilir (örneğin, güvenlik, sağlık, emniyet veya operasyonel gerekçelerden dolayı veya Kayıtlı Bagajın boyutu veya ağırlığı nedeniyle veya işbu Taşıma Koşullarının ilgili kısımlarına uyumsuzluk nedeniyle). Kayıtlı Bagajınızı farklı bir Uçakta taşımamız durumunda; bagajın alındığı yerde geçerli olan kanunlar gümrük muayenesi için varış havalimanında hazır bulunmanızı gerektirmedikçe veya bagajın farklı bir Uçakta taşınmasının sebebi Kayıtlı Bagajın boyutu veya ağırlığıyla veya işbu Taşıma Koşullarının ilgili kısımlarına uyumsuzlukla ilişkili olmadığı sürece, söz konusu Bagajı bize vermiş olduğunuz adrese teslim edeceğiz.
 27. Kayıtlı Bagajınızın Sizinle aynı Uçakta taşınmayacağına karar verdiğimiz durumlar haricinde; bagajınızın yüklendiği uçağa Sizin binememeniz veya binmenize rağmen, uçağı kalkıştan önce veya bir aktarma noktasında terk etmeniz ve yeniden binmemeniz durumunda, Kayıtlı Bagajınızı taşımayacağız.
 28. Fazla Bagajınızı sadece uçakta yeterli yer bulunduğu takdirde ve ücretsiz Bagaj hakkınızı aşan Bagajın taşınması için geçerli ek ücreti ödemiş olmanız durumunda, Sizinle aynı uçakta taşıyacağız.
 29. Kayıtlı Bagajınızın yeterince sağlam ve havayoluyla taşımanın olağan ve normal zorluklarına karşı (normal aşınma ve yıpranma haricinde) hiçbir zarar görmeden dayanabilecek şekilde emniyete alınmış olduğundan emin olmalısınız.
 30. Kayıtsız Bagaj
 31. Uçakta taşıdığınız Kayıtsız Bagaj için uygulanacak maksimum sayı ve/veya boyutlar ve/veya ağırlık şartlarını belirleriz. Tüm Kayıtsız Bagajlar, önünüzdeki koltuğun altına veya uçağın kabinindeki baş üstü saklama dolaplarına sığabilecek kadar küçük olmalıdır
 32. Kayıtsız Bagajınız bu şekilde depolanamayacak kadar büyük veya aşırı derecede ağır ise veya herhangi bir nedenden dolayı emniyetsiz görülüyorsa; söz konusu bagajı Kayıtlı Bagaj olarak taşınmak üzere kaydettirmeli ve diğer Kayıtlı Bagajlarla ücretsiz Bagaj hakkınızı önceden kullanmış olmanız durumunda, Madde 11.1.2 uyarınca ödenmesi gerekebilecek fazla Bagaj ücretlerini ödemelisiniz.
 33. Madde 11.1.4.1. (v)’de belirtilen şekilde Kayıtsız Bagaj olarak Bizimle taşımak istediğiniz, fakat Kayıtsız Bagajla ilgili boyut veya ağırlık sınırlamalarımızı aşan çok değerli bir eşya, bir sanat eseri, bir müzik aleti veya diplomatik bagajınız varsa; uçuşunuz sırasında yanınızda taşınmasına izin verilen söz konusu eşyayı koymak amacıyla Sizinle aynı seyahat sınıfından (temin edilebilirliğe bağlı olarak) bir veya birden fazla ilave koltuk satın almalısınız.
 34. Uçağın kabinindeki baş üstü saklama dolaplarının maksimum kapasitesi nedeniyle veya operasyonel sebeplerden dolayı, kayıtsız bagajınızı uçağa kabul edemeyebiliriz; bu gibi durumlarda bagajınız uçak ambarında bir kayıtlı bagaj olarak taşınacaktır; dolayısıyla bagajı Personele teslim etmeden önce tüm değerli eşyaları içinden çıkarınız ve check-in etiketini aldığınızdan emin olunuz.
 35. Kayıtsız Bagaj için boyut veya ağırlık sınırlamalarımızı aşan ve koltuğa düzgün bir şekilde yerleştirilip emniyete alınamayan her tür diğer eşyayı Kayıtsız Bagaj olarak taşımayacağız.
 36. Yolcular, kabine aldıkları kişisel eşyalardan ve Kayıtsız Bagajdan sorumludur. Kişisel eşyaların ve Kayıtsız Bagajın tahribatı, çalınması, kaybolması veya zarar görmesi durumunda; sadece bu durumun bizim veya görevlilerimiz veya acentelerimizin görevi suiistimalinden kaynaklandığının kanıtlanması halinde sorumlu tutulabiliriz; söz konusu sorumluluk, işbu Taşıma Genel Koşullarındaki Madde 18.4’te tanımlanan tutarla sınırlıdır.
 37. Kayıtlı Bagajın Alınması ve Teslimi
 38. Kayıtlı Bagajınızı Varış Yerinizde veya Duraklama Noktasında teslime hazır hale geldiği andan itibaren mümkün olan en kısa sürede teslim almalısınız. Kayıtlı Bagajınızı makul bir süre içinde teslim almamanız durumunda; Size bir saklama ücreti yansıtabiliriz. Kayıtlı Bagajınızın Varış Yerinizde veya Duraklama Noktanızda teslime hazır hale geldiği andan itibaren üç (3) ay içerisinde talep edilmemesi durumunda; bagajınızı Size bir bildirimde bulunmaksızın veya Size karşı bir sorumluluğumuz olmaksızın elden çıkarabilir ve bu elden çıkarma işleminden elde edilen tahsilata kendi yararımıza el koyabiliriz.
 39. Sadece Bagaj Tanıtım Etiketini elinde bulunduran kişi, bir Kayıtlı Bagaj parçasını teslim alma talebinde bulunabilir. Bagaj Tanıtım Etiketini elinde bulunduran kişinin kimliği veya yetkisini kontrol etmek veya ilgili kişinin bagajı teslim alma hakkına sahip olup olmadığını kontrol etmek konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
 40. Bir Kayıtlı Bagaj parçasını teslim alma talebinde bulunan kişinin gerekli Bagaj Tanıtım Etiketini ibraz edememesi durumunda; ilgili kişi Bagajı kendisine teslim edebilmemiz için Bagajın kendisine ait olduğunu kanıtlamalıdır. Teslim alma hakkının değerlendirilmesi sırasında, Bagajı talep eden kişiyi sorgulamakla sınırlı olan sorumluluğumuz dışında, başka hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
 41. Hayvanlar
 42. Aşağıda aksi öngörülen durumlar haricinde, hayvanları kabinde veya ambarda/uçak altında taşınmak üzere kabul etmeyeceğiz.
 43. Yolcuya eşlik eden Şahinler, önceden ve açık onayımızın alınmış ve ilgili ücretlerin ödenmiş olması kaydıyla, normal Bagaj hakkına ek olarak (kafes ve mamalarıyla birlikte) taşınacaktır.
 44. Yukarıda Madde 11.5.2’de belirtilen yolcular, Şahinleriyle ilgili olarak, özellikle pasaportlar, sağlık ve aşılama belgeleri ve giriş ve aktarma izinleri dahil olmak üzere, kalkış, varış veya aktarma ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından istenen tüm geçerli belgeleri sunabilmelidir. Gerekli belgelere sahip olmayan Şahinlerin taşınmasını kabul etmeyeceğiz.
 45. Yukarıda belirtilen hayvanların taşınmak üzere kabulü, Yolcunun ilgili hayvana ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmesi şartına bağlıdır. Tamamen Bizim ihmalimizden kaynaklanmadığı sürece, böyle bir hayvanın yaralanması veya kaybolması, hastalanması veya ölümünden sorumlu olmayacağız.
 46. Her zaman için tamamen kendi takdirimize göre uygun gördüğümüz ek koşulları belirleme hakkına sahip olacağız.
 47. İnsan Kalıntıları

Air Arabia, uçak ambarında yeterli alanın bulunması şartına ve diğer gerekliliklere tabi olmak kaydıyla, insan kalıntılarının belirli güzergahlar üzerinde taşınmasını kabul eder. Buna karşılık insan küllerinin taşınmasına, sadece külleri elinde bulunduran Yolcu olarak Sizin ölüm ilmühaberi ve yakma belgesinin bir kopyasını yanınızda bulundurmanız kaydıyla izin verilebilir. İnsan külleri, Kabin Bagajı hakkınıza dahil edilmesi gereken uygun bir şekilde kapatılmış bir kap içinde emniyetli bir şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

MADDE 12 ‐ PROGRAMLAR, RÖTARLAR, İPTALLER VE UÇAĞA ALINMAMA

 1.  
  1. Programlar 
   1. Programlarımızda/Zaman çizelgelerimizde listelenen Uçuş saatleri ve Uçuş süreleri, yayınlandığı (veya düzenlendiği) tarih ile fiilen seyahat edeceğiniz tarih arasında değişiklik gösterebilir; bunlar, sadece Bizim tarafımızdan sunulan uçuşlar hakkında Sizi bilgilendirme amaçlıdır. Uçuş saatlerini ve Uçuş sürelerini Size garanti etmiyoruz ve bunlar, Bizimle yaptığınız taşıma sözleşmenizin bir parçasını oluşturmamaktadır.
   2. Rezervasyonunuzu kabul etmeden önce, Biz veya Yetkili Acentemiz, Rezervasyon Sahibine Uçuşunuzla ilgili kalkış saatini size bildirecek ve bu kalkış saati, Biletiniz üzerinde gösterilecektir. Bir Rezervasyon yapıldıktan sonra herhangi bir zamanda, Uçuşunuzla ilgili planlanan kalkış saatini ve/veya kalkış veya varış havalimanını değiştirmemiz veya herhangi bir Uçuşu iptal etmemiz, rotasını değiştirmemiz, uçağa binişi reddetmemiz veya Uçuşu geciktirmemiz gerekebilir. Bunlar, güvenlik, bakım, gerekli düzenleyici onaylar veya diğer ticari veya operasyonel gerekçelerden kaynaklanan değişiklikleri içerebilir.
   3. Programımızda bir uçuş iptali veya önemli bir değişiklik yapıldığı durumlarda; Rezervasyon Sahibini ilgili uçuş iptali veya değişikliği hakkında makul olarak uygulanabilir olan en kısa süre içinde bilgilendirmek için elimden gelen makul çabayı göstereceğiz; bunun üzerine Rezervasyon Sahibi, tüm diğer Yolcuları/grup üyelerini bilgilendirmeyi taahhüt eder.
   4. Bizim veya Yetkili Acentemizin böyle bir değişiklik durumunda Sizi bilgilendirmeye çalışabilmesi için doğru iletişim bilgilerini Bize veya Yetkili Acentemize vermekten Siz sorumlusunuz; Bize uygun olmayan iletişim bilgilerinin verilmiş olması nedeniyle sizi bilgilendiremememiz durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğiz.
   5. Değişikliğin Sizin tarafınızdan kabul edilebilir olmaması durumunda ve Sizin tarafınızdan kabul edilebilir başka bir alternatif Uçuşta Sizin için yer ayıramamamız halinde, Madde 13.2. uyarınca zorunlu (involuntary) iade talebinde bulunma hakkına sahip olacaksınız. Bunun dışında hiçbir tür kayıp veya giderden dolayı Size karşı sorumlu olmayacağız.
   6. Bizim kusurumuz veya kasıtlı fiil veya ihmalimizden kaynaklanmadığı sürece; programlarımızda veya diğer kamuya açıklanmış zaman çizelgelerimizde kalkış veya varış tarihleri veya saatleriyle ilgili veya herhangi bir Uçuşun icrasıyla ilgili hata veya eksikliklerden sorumlu olmayacağız.
   7. İptaller, rötarlar ve biniş reddi ile ilgili hükümler, Konvansiyonda ve (duruma göre) 261/2004 sayılı (EC) Tüzüğünde belirtilmektedir ve işbu Şartlarda belirtilen hiçbir hüküm, söz konusu Geçerli Kanunlardan doğan haklarınızı etkilemez. Haklarınızla ilgili daha fazla bilgi ve kesintiye uğrayan hizmetler için destek bilgisi, Web sitemizde sunulmaktadır.
 2. İptal, Güzergâh Değişikliği, Gecikmeler, vb. Durumlarda Başvurulabilecek Çareler
 3. Bazen kalkış saatlerindeki gecikmeler ve bir uçağın bir varış yerine uçması için geçen süre, kontrolümüz dışındaki koşullara (örneğin, kötü hava koşulları veya hava trafik kontrolündeki gecikmeler veya grevler) bağlı olarak gerçekleşir. Sizi ve Bagajınızı taşırken gecikmeleri önlemek için gerekli tüm makul tedbirleri alacağız. Bu tedbirler, alternatif bir uçağın kullanılması veya bir alternatif havayoluna ait, fakat Bizim tarafımızdan icra edilecek bir Uçuşun düzenlenmesini veya her ikisini birden içerebilir.
 4. Bir Uçuşu iptal etmemiz; bir Uçuşu programa uygun olarak makul bir şekilde gerçekleştiremememiz; Varış veya Duraklama noktanızda duramamamız; veya Bizimle veya bir başka havayoluyla ayarlanmış/onaylanmış rezervasyonunuz bulunan ve Uçuşunuzla ilgili planlanan varış saatinden sonra bağlantıyı yapmak için yeterli zamanın bulunduğu bir bağlantılı Uçuşu kaçırmanıza neden olmamız durumunda; aşağıdaki üç mevcut başvuru yolundan birini seçme hakkına sahip olacaksınız. Tercihinize sunulan bu üç mevcut başvuru yolu, ek bedelsiz olarak sunulmaktadır ve aşağıda Madde 12.2.2.(i) ila (iii)’de belirtilmektedir. Haklarınız ve sorumluluğumuz ile ilgili kısıtlamalar için, ayrıca bkz. Madde 12.2.3.
 5. Sizi ve Bagajınızı en yakın zamanda planlanmış olan ve yer bulunan bir başka Uçuşumuzda hiçbir ek ücret almadan taşıyacak ve gerektiğinde, Biletiniz geçerlilik süresini bu taşımayı da kapsayacak şekilde uzatacağız; veya
 6. Sizi ve Bagajınızı makul bir zaman diliminde kendi Uçuşlarımızdan biri veya bir başka havayolunun Uçuşu aracılığıyla veya karşılıklı mutabık kalınmış ulaşım araçları vasıtasıyla Biletinizde gösterilen varış yerine yönlendireceğiz; veya
 7. Madde 13.2.’nin hükümleri uyarınca Size bir zorunlu iade yapacağız.
 8. Madde 12.2.2.(i) ila (iii)’de belirtilen üç başvuru yolu, Madde18 kapsamında sahip olabileceğiniz diğer hakları etkilememektedir. Bu hak ve başvuru yolları, Taşınma işleminizin Madde 12.2’de listelenen olaylardan birinden etkilenmesi durumunda, size sunulabilecek yegâne hak ve çözümleri temsil eder.
 9. Biniş Reddi 
 10. Bir Rezervasyon Onayına sahip olduğunuz ve tüm geçerli Check-in Mühletleri ve biniş mühletleriyle ilgili koşulları getirmiş olduğunuz bir Uçuşla Sizi taşıyamamamız durumunda;
 11. Sizi sonraki Uçuşlarımızdan birinde taşıyacak; veya
 12. Tercih ederseniz, başlangıçta planlanmış varış saatine makul olarak yakın bir zaman dilimi içinde Varış yerinize varmanızı sağlayacak şekilde başka bir havayoluyla taşınmanız için gereken düzenlemeyi yapacağız. Böyle bir durumda, işbu Taşıma Genel Koşulları geçerli olmaya devam edecek; ancak işletmeci taşıyıcının Taşıma Genel Koşulları, devredilen Uçuşun tüm operasyonel ve prosedürle ilgili yönleri için geçerli olacaktır.
 13. Alternatif olarak, Madde 13.2 uyarınca bir zorunlu iade almayı tercih edebilirsiniz.
 14. Bu hüküm, işbu Taşıma Genel Koşulları uyarınca (örneğin, bkz. Madde 10) izin verilen sebeplerden dolayı Sizi taşımayı reddetmemiz durumunda geçerli değildir.
 15. Madde 12.3.1.’in Sizin için geçerli olması durumunda; geçerli kanunlar ve Biniş Reddi tazminatı politikamız uyarınca Size ödenmesi gereken (varsa) her tür tazminatı Size ödeyeceğiz.
 16. İşbu Madde 12.3.’ten doğan haklarınız dışında, başka hiçbir tür kayıp, zarar veya masrafla ilgili olarak Size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.
 17. Hile/Sahtekarlık veya Yasadışı Faaliyet

Ödemeler, Rezervasyonda adı geçen kart sahibi tarafından onaylanmalıdır. Aşağıda belirtilen durumlarda, rezervasyonunuzu önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkımız saklıdır:

 1. Güvenlik kontrollerini gerçekleştirebilmemiz için kart sahibiyle ilgili iletişim bilgilerini istendiğinde sunamamamız halinde;
 2. Kart sahibinin ödemeyi onaylamamış olması ve Rezervasyonun sahte olduğunu iddia etmesi durumunda; ve/veya
 3. Kart sahibinin veya yolcunun diğer hileli faaliyetlerle bağlantılı olduğundan makul olarak şüphelenmemiz durumunda.
 4. Şüphelenilen Sahtekarlık Olayları
 5. Zaman zaman bankalar ve kart düzenleyen kuruluşlar, Bizden kart sahibinin hileli olduğunu düşündüğü işlemleri soruşturmamızı istemektedir. Böyle bir soruşturma sırasında bir kart sahibinin bir işlemin hileli ve hatalı olduğunu iddia ettiğini makul olarak kanıtlamamız durumunda; Rezervasyon ek dahili kontrollere bağlı olacaktır. İlgili kart sahibi bilgileriyle bağlantılı gelecekteki tüm rezervasyonlar, hatayla ilgili Bize ödenmesi gereken tüm ödenmemiş tutarların tahsil edildiği ana kadar reddedilebilir.
 6. Herhangi bir hak veya tazminat talebi durumunda, mahkemelerde bir tazminat talebi başlatmadan önce, Müşteri Hizmetleri Ekibimiz aracılığıyla Bizimle iletişim kurmayı kabul ediyorsunuz. Bu maddenin amacı, mahkemeler, hakem heyeti veya herhangi bir başka biçimdeki alternatif ihtilaf çözümleme merciine yasal rücu hakkınızı engellemek değildir. Daha ziyade, her iki taraf için en hızlı ve maliyet açısından en etkili yolun ilk önce denenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu Sizin, Bizim ve hukuk mahkemeleri için zaman ve paradan tasarruf sağlayacaktır. Bunun karşılığında talebinize 28 gün içinde yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız.

MADDE 13 ‐ İADELER 

 1.  
  1. Genel Hükümler  

Biletiniz veya kullanılmamış herhangi bir kısmı için ödenen ücreti, geçerli vergiler, bedeller, harçlar ve Ekstra Seçeneklerle birlikte, Taşıma Genel Koşulları ve özellikle geçerli ücret kuralları ve Tarifeleri ve aşağıdaki ek kurallar uyarınca iade edeceğiz:

 1. İşbu Maddede aksi belirtilen durumlar haricinde, Bilette adı yazan kişiye veya Bilet için ödeme yapmış olan kişiye, kimlik ve ödemeye ilişkin tatmin edici kanıtların ibrazı üzerine para iadesi yapabileceğiz.
 2. Bir Biletin Bilet üzerinde adı yazılı Yolcu dışında başka bir kişi tarafından ödenmiş olması ve Bilette iadeyle ilgili bir kısıtlama olduğunun belirtilmesi durumunda; söz konusu para iadesini sadece Bilet için ödemeyi yapan kişiye veya ilgili kişinin emrine yapacağız.
 3. Zorunlu Ücret İadeleri

Bir uçuşu iptal etmemiz, bir uçuşu programına göre makul bir şekilde gerçekleştiremememiz, Varış veya Duraklama yerinizde duramamamız, onaylanmış rezervasyonunuz bulunan ve Check-in Mühleti ve geçerli biniş mühleti şartlarını yerine getirdiğiniz ve işbu Taşıma Koşullarında izin verilen gerekçelerle taşınmanızın reddedilmediği bir uçuşta taşınma işleminizi gerçekleştiremememiz durumunda; para iadesi yapılacak tutar, aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

 1. Biletin hiçbir kısmı kullanılmamış ise, ödenmiş olan bilet ücretine eşit bir tutar (vergiler, ücretler ve harçlar dahil) iade edilecektir;
 2. Biletin bir kısmı kullanılmış ise, en az ödenmiş olan bilet ücreti (vergiler, ücretler ve harçlar dahil) ile Biletin kullanılmış olduğu noktalar arasındaki seyahat için tarafımızca hesaplanan geçerli bilet ücreti (vergiler, ücretler ve harçlar dahil) arasındaki fark iade edilecektir.
 3. İsteğe Bağlı Ücret İadeleri

Madde 10.1’de belirtilenler dışındaki sebeplerden dolayı Biletinizle ilgili ücret iadesine hak kazanmanız durumunda; para iadesi yapılacak tutar, aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

 1. Biletin hiçbir kısmı kullanılmamış ise, ödenmiş olan bilet ücretine eşit bir tutardan (vergiler, ücretler ve harçlar dahil) makul hizmet harçları veya iptal ücretlerinin düşülmesiyle elde edilen tutar iade edilecektir;
 2. Biletin bir kısmı kullanılmış ise, ödenmiş olan bilet ücreti (vergiler, ücretler ve harçlar dahil) ile Biletin kullanılmış olduğu noktalar arasındaki seyahat için tarafımızca hesaplanan geçerli bilet ücreti (vergiler, ücretler ve harçlar dahil) arasındaki farktan her tür makul hizmet harcı veya yönetim giderlerinin düşülmesiyle elde edilen tutar iade edilecektir.
 3. Para İadesini Reddetme Hakkı
 4. Biletin geçerlilik süresi sona erdikten sonra başvuruda bulunulan durumlarda, para iadesini reddedebiliriz.
 5. İlgili ülkede kalmak için gereken izne sahip olduğunuzu veya başka bir taşıyıcıyla veya diğer ulaşım araçlarıyla ilgili ülkeden ayrılacağınızı Bizi tatmin edecek şekilde ispat etmediğiniz sürece; Bize veya Devlet görevlilerine ilgili ülkeden ayrılma niyetinizin bir kanıtı olarak ibraz edilen bir Biletin ücretini iade etmeyi reddedebiliriz.
 6. Taşınmanızın reddedildiği veya uçak içindeki davranışınızdan dolayı uçaktan indirildiğiniz herhangi bir uçuşa ait Biletin ücretini iade etmeyeceğiz; veya
  1. Çalışan, sahte veya taklit edilen Biletler için;
  2. Madde 9’da belirtilen şartlara uymamış Yolcular için;
  3. Madde 10.1 uyarınca Bizim tarafımızdan Taşınması reddedilmiş Yolcular için ücret iadesi yapmayacağız.
 7. Para Birimi

Ücret iadesini Bileti ödemek için kullanılan ödeme yöntemiyle ve aynı para birimini kullanarak yapma hakkımız saklıdır.

 1. Haklarınızın Sınırlandırılması 

İşbu Taşıma Koşullarında aksini belirtmediğimiz sürece; işbu Madde 13’te belirtilen para iadesi hakları, taşıma işleminizin herhangi bir nedenden dolayı gerçekleştirilmemesi durumunda Bize karşı sahip olacağınız yegâne hakları belirtir. Yani her tür diğer zarar veya giderlerden dolayı Size karşı başka hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.

MADDE 14 ‐ UÇAK İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR

 1.  
  1. Genel Hükümler  

 Taşınmanız süresince her zaman için:

 1. Uçak üzerinde geçerli yargı yetkisine haiz herhangi bir ülkenin kanunlarıyla çelişebilecek;
 2. Uçağı veya herhangi bir kişiyi veya uçaktaki eşyaları tehlikeye atabilecek veya tehdit edebilecek (şaka yollu tehditler yoluyla veya başkaca bir şekilde);
 3. Uçaktaki diğer kişileri yaralayabilecek veya sağlığını bozabilecek veya yaralanma veya sağlığın bozulması riski veya tehdidini yaratabilecek;
 4. Taciz, sarkıntılık, cinsel saldırı veya istismar, mürettebatın veya başkalarının izni olmaksızın fotoğraf veya video çekme veya kaydetme gibi davranışlar dahil olmak üzere, uçaktaki diğer kişileri “Mürettebat veya Yolcuları” rahatsız edebilecek veya önemli ölçüde itiraz edilebilecek davranışlar olarak şikâyette bulunmalarına sebebiyet verebilecek;
 5. Eşyalarımızın veya uçaktaki diğer kişilerin eşyalarının kaybolmasına veya zarar görmesine sebep olan veya olabilecek;
 6. Kabin ekibinin kendi görevlerini yerine getirmesini engelleyecek, kısıtlayacak veya müdahale edebilecek;
 7. güvenlik, emniyet, koltuklar, koltuk kemerleri, sigara tüketimi, alkol tüketimi veya uyuşturucu kullanımı ve cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, PDA’lar (kişisel veri/dijital asistanlar), taşınabilir kayıt cihazları, taşınabilir radyolar, CD, DVD ve MP3 çalarlar, elektronik oyun veya aktarım cihazları (örneğin, telsizle kontrol edilen oyuncaklar, vb.) dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik ekipmanların kullanımı ile ilgili talimatlar dahil, uçağın ve uçaktaki insanların veya eşyaların güvenliği veya emniyeti ve/veya Yolcuların konforu ve rahatı amacıyla düzenlenmiş havayolu şirketinin veya kabin ekibinin talimatlarına uymayabilecek nitelikteki davranışlardan kaçınmakla görevlisiniz. Madde 14.1’in Size uygulanması konusunda aldığınız kararlar için, ayrıca bkz. Madde 14.3.
 8. Sigara ve Alkol politikası

Uçak içinde sigara içilmesine (geleneksel sigaralar, elektronik sigara veya diğer yapay sigara çeşitleri) ve / veya alkol tüketilmesine izin verilmez.

 1. Görev ihlali

Makul düşüncemize göre, Madde 14.1 veya 14.2’de belirtilen görevlerinizi ihlal etmeniz durumunda;

 1. Sizi fiziksel olarak kısıtlamak ve/veya Sizi uçaktan indirmek ve/veya (Sizi uçaktan indirmek amacıyla veya başka bir amaçla yapılan) bir Duraklamadan sonra Sizi taşımayı reddetmek dahil, rahatsız ve rencide edici davranışların devam etmesini veya tekrarlanmasını önlemek amacıyla makul olarak gerekli görebileceğimiz tüm tedbirleri alabiliriz; ve
 2. Durumu herhangi bir ilgili polis veya diğer kolluk kuvvetlerine bildirebiliriz; ve
 3. Gelecekte herhangi bir zamanda Sizi taşımayı reddetmeye karar verebiliriz; ve
 4. Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda maruz kaldığımız tüm masrafları Bize geri ödeyeceksiniz:
 5. Sizin tarafınızdan kaybedilen, zarar verilen veya tahrip edilen eşyaları onarmak veya yenilemek;
 6. Sizin fiil ve davranışlarınızdan etkilenen herhangi bir Yolcuyu veya kabin ekibi üyesini tazmin etmek; ve
 7. Sizi uçaktan indirmek amacıyla uçağın güzergahını değiştirmek.
 8. Sizin tarafınızdan Bize ödenmesi gereken tutarlar için, Rezervasyon Onayınızdaki kullanılmamış taşıma bedeline veya tasarrufumuz altındaki fonlarınıza başvurabiliriz.

MADDE 15‐ EK HİZMETLER İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF DÜZENLEMELERİ

Size ek hizmetler sunmak üzere herhangi bir üçüncü tarafla düzenlemeler (örneğin, otel rezervasyonu veya yer ulaşımı veya araç kiralama, vb.) yapmamız veya bir üçüncü tarafça sağlanan bu tür hizmetlerle ilgili bir bilet veya makbuz düzenlememiz durumunda; söz konusu düzenlemeleri yaparken veya ilgili bilet veya makbuzları düzenlerken sadece Sizin temsilciniz sıfatıyla hareket ederiz. Bu hizmetleri sunan üçüncü tarafın (farklı sorumluluk sistemleri içeren) şartları, Sizin için geçerli olacaktır ve tüm bu düzenlemelerle ilgili olarak Siz veya bagajınız için hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

 

MADDE 16 ‐ SEYAHAT BELGELERİ, PARA CEZALARI, GÜMRÜK VE GÜVENLİK KONTROL VE MUAYENELERİ

 1.  
 2.  
  1. Genel Hükümler  
   1. Yolculuğunuz için ve ayrıca duruma göre, sorumlu olduğunuz reşit olmayan çocuklar ve/veya yolcular için gerekli tüm seyahat belgeleri, vize ve izinleri almak ve uçuşunuzun çıkış ve varış noktasını oluşturan ülkelerdeki (transit geçiş yapılan ülkeler olsa dahi) tüm geçerli kanun, yönetmelik, emir, talep ve seyahat koşullarına uymak, tamamen Sizin sorumluluğunuzdadır.
   2. Gerekli belgelerin alınması veya ilgili kanun, yönetmelik, emir, talep veya koşullara uyumun sağlanmasıyla bağlantılı olarak, Acentelerimiz veya çalışanlarımızdan herhangi biri tarafından yazılı olarak veya başkaca bir şekilde Size verilen her tür bilgi veya destekten veya ilgili belgeleri almamanız veya söz konusu kanun, yönetmelik, emir, talep, koşul, kural veya talimatlara uymamanızdan dolayı Sizin için ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu olmayacağız.
   3. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, ilgili geçerli kanun, resmi yönetmelik, talep, emir veya bir başka koşulun Sizi taşımayı reddetmemizi gerektirdiğini tespit etmemiz ve dolayısıyla Sizi taşımayı reddetmemiz veya herhangi bir ülkeye veya varış yerinize girmenize izin verilmemesi durumunda, sorumlu olmayacağız.
  2. Seyahat Belgeleri
   1. Seyahatten önce, yolculuğunuz için gereken tüm pasaportlar, vizeler, sağlık belgeleri ve diğer seyahat evraklarını Bize ibraz etmeniz ve gerektiğinde bu belgelerin suretlerini alıp saklamamıza izin vermeniz gerekmektedir. Taşınma işleminiz öncesinde veya sırasında herhangi bir zamanda bu belgelerden herhangi birini Bize ibraz etmenizi talep edebiliriz.
   2. Yolculuğunuz için gereken tüm pasaportlar, vizeler, sağlık belgeleri, vb. dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm gerekli seyahat belgelerine sahip olmamanız veya bu belgelerden herhangi birinin güncel olmaması durumunda veya giriş veya çıkış yaptığınız veya yolculuğunuz sırasında üzerinden transit geçeceğiniz tüm ülkelerin tüm kanun, yönetmelik, emir ve diğer şartlarına uymamanız durumunda; Size karşı sorumlu olmayacağız.
   3. Seyahat belgelerinizin düzenli gözükmemesi veya işbu Madde 16.1’in diğer şartlarına uymamış olmanız durumunda; Sizi veya Bagajınızı taşınmak üzere kabul etmeyeceğiz. Madde 16.1’e uymadığınızı netleştirmeden önce (Madde 16.2.4’ün uygulanması sonucunda veya başkaca bir şekilde) taşınma işleminizin bir kısmına başlamış veya bir kısmını tamamlamış olsanız dahi, bu şekilde taşınmanızı reddetme hakkına sahibiz.
   4. Rezervasyonunuzu yapmadan önce ve Rezervasyonunuzu yaparken gerekli seyahat belgeleriyle ilgili tüm detaylı bilgiler konusunda tüm ilgili ülkelerin elçilik, konsolosluk veya diğer tüm yetkili kurumlarına danışmanızı tavsiye ederiz. Hemen seyahat etmeyecekseniz, Sizin için geçerli olan şartların değişmemiş olduğundan ve seyahat belgelerinizin tüm uçuşlar, varış yerleri ve planlanan Duraklama noktaları için halen geçerli olmaya devam ettiğinden emin olmak amacıyla, seyahate başlamadan önce bu yetkili kurum ve kuruluşlara tekrar başvurmanızı öneriyoruz.
  3. Ülkeye Girişin Reddi

Herhangi bir ülkeye (üzerinden transit geçtiğiniz herhangi bir ülke dahil) girişinize izin verilmemesi durumunda; transit ülke veya varış limanı olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili ülkenin hükümeti / ilgili yetkili kurumu tarafından Bize karşı uygulanan her tür para cezası, mükellefiyet veya cezai şartı ve Sizin ilgili ülkeden başlangıç noktanıza taşınmanızla ilgili masrafları, talep üzerine Bize tamamen geri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Girişinize izin verilmemesi sonucunda kullanamadığınız Uçuşlar dahil olmak üzere, girmenize izin verilmeyen noktaya taşınmanız için tahsil edilen bilet ücretleri, tarafımızdan iade edilmeyecektir. Sizin adınıza Bizim tarafımızdan maruz kalınan tüm bu masraflar, söz konusu masrafların Bizde bulunan Kredinizden veya Rezervasyonunuzu yapmak için kullanılan kredi kartı veya banka kartından kesilmesi yoluyla Size yansıtılacaktır. Güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle, kaptan pilot ve/veya yolcuya eşlik eden polis, ilgili seyahat belgelerinizi kalkış yerinize veya başka bir yere yapılan uçuşunuz boyunca kendi nezareti altında bulunmak üzere alıkoyabilir.

 1. Yolcunun Para Cezaları ve Alıkoyma Giderleri gibi Masraflardan Sorumlu Olması

İsteğe bağlı veya zorunlu olarak seyahat ettiğiniz ülkelerin kanun, yönetmelik, emir, talep veya diğer seyahat koşullarına uymamanız veya ilgili ülkeye girmeye çalışırken gerekli belgeleri ibraz edememeniz nedeniyle herhangi bir para cezası veya cezai şart ödememiz gerekirse veya başka herhangi bir harcamaya maruz kalmamız durumunda; bu şekilde ödenen herhangi bir tutarı ve maruz kalınan her türlü masrafı, talep üzerine derhal ve tamamen Bize geri ödeyeceksiniz. Söz konusu ödeme veya harcama tutarları için, Biletinizdeki kullanılmamış taşıma bedeline veya tasarrufumuzda bulunan fonlarınızdan herhangi birine başvurabiliriz.

 1. El Konulmuş Seyahat Belgelerinin İadesi 

Bir hükümet kurumu veya diğer yetkili makam tarafından el koyulan Seyahat belgeleriniz, kimlik belgeleriniz veya Biletlerinizden herhangi birinin iadesi için Size karşı sorumlu olmayacağız.

 1. Gümrük kontrolü/muayenesi
  1. Gerekirse, Bagajınızın gümrük veya diğer devlet görevlileri tarafından kontrolü sırasında hazır bulunacaksınız. Ancak bu işlemler sırasında hazır bulunamamanız durumunda, ilgili kontrol ve muayene işlemi, Sizin yokluğunuzda gerçekleştirilebilir. Böyle bir muayene sırasında maruz kaldığınız veya bu koşula uymamanızdan dolayı karşılaştığınız zararlardan dolayı Size karşı sorumlu değiliz.
  2. İşbu Maddenin hükümlerine uymamanız veya Bagajınızı kontrol etmemize izin vermemeniz dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir fiil, kusur veya ihmalinizden dolayı Zarara maruz kalmamız durumunda; Bizi tazmin edeceksiniz.
 2. Güvenlik Taraması
 3. Bizim tarafımızdan ve Yetkili hizmet acentelerimiz, hükümetler, havalimanı yetkilileri, polis veya askeri görevliler tarafından gerçekleştirilen her tür güvenlik kontrolü, araması ve taramasından geçmeyi kabul edeceksiniz.
 4. Bu tür güvenlik kontrolleri, aramaları veya taramalarının yapılmasına izin vermediğiniz takdirde; Sizi ve Bagajınızı taşımayı ücret iadesi yapmaksızın veya Size karşı herhangi bir başka sorumluluğumuz olmaksızın reddedeceğiz.

MADDE 17 – BİRBİRİ ARDI GELEN TAŞIYICILAR

Taşımanın Bizim ve diğer havayolu şirketleri tarafından ardışık bir şekilde gerçekleştirilecek olması halinde; bu taşıma işlemleri, Konvansiyonun amaçları çerçevesinde tek bir işlem olarak değerlendirilebilir. Bu tür taşımalara ilişkin Sorumluluğumuzla ilgili sınırlamalar için, bkz. Madde 18.

MADDE 18 – ZARARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Taşıma işleminizi gerçekleştiren her havayolu şirketinin sorumluluğu, kendisine ait taşıma koşullarınca belirlenir. Zararla ilgili sorumluluğumuza ilişkin hükümler, işbu Madde 18’de belirtilmektedir.

Yolcu ve Bagaj taşıma sorumluluğumuz, geçerli kanunlar ve işbu Taşıma Koşullarınca belirlenir. Geçerli kanunlar, Konvansiyonu ve/veya ilgili ülkelerden her birinde geçerli olan yasaları içerebilir.

 1.  
 2.  
  1. Genel Hükümler  
   1. Sadece Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen taşıma sırasında oluşan veya Size karşı yasal bir sorumluluğumuzun olduğu Zarardan sorumluyuz. Bir başka taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen taşıma hizmeti için bir bilet düzenlememiz veya Bagajınızın check-in işlemlerini yapmamız durumunda; bunu sadece diğer Taşıyıcının aracısı sıfatıyla gerçekleştiririz.
   2. Taşıma hizmetiniz için Konvansiyonların geçerli olduğu durumlarda, sorumluluğumuz geçerli Konvansiyonun kural ve sınırlamalarına tabi olacaktır.
   3. Gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir argümanı önlemek için; Konvansiyondaki sınırlar maksimum limitleri oluşturduğundan ve zararınızın öğeleri ve tutarını kanıtlama sorumluluğunuzu ortadan kaldırmadığından, maruz kaldığınız zararın öğeleri ve tutarını kanıtlayacaksınız.
   4. Zararın Sizin veya haklarınızın dayanağını oluşturan kişinin ihmali veya diğer kusurlu fiil veya ihmalinden kaynaklandığını veya bu kusur ve ihmallerin söz konusu Zararın oluşmasına katkıda bulunduğunu kanıtlamamız durumunda; Zararla ilgili Size karşı sorumluluğumuzdan tamamen veya kısmen muaf tutulabiliriz.
   5. Geçerli kanunlara veya resmi kural ve yönetmeliklerine uymamızdan veya Sizin geçerli kanunlara veya resmi kural ve yönetmeliklere uymamanızdan kaynaklanan Zarardan sorumlu olmayacağız.
   6. İşbu Taşıma Genel Koşullarında aksi özellikle belirtilebilecek durumlar haricinde; sadece Konvansiyonlar, (EC) Tüzüğü veya geçerli olabilecek yerel yasalar uyarınca kanıtlanmış kayıp, zarar ve masrafları karşılamaya hak kazandığınız zararı karşılayan tazminatlar için Size karşı sorumlu olacağız.
   7. Bizimle yapmış olduğunuz taşıma sözleşmesi (işbu Taşıma Genel Koşullarını içeren), bizim için geçerli olduğu şekilde Yetkili Acentelerimiz, Taşıyıcının Kod Paylaşımlı ortakları (Pazarlamacı Taşıyıcı Size daha fazla hak ve fayda sunmadığı sürece), görevlileri, çalışanları ve temsilcileri için de aynan geçerlidir ve lehlerine hüküm ifade eder. Bizden ve Yetkili Acentelerimiz, çalışanlar, Taşıyıcı tarafından kullanılan uçağın sahibi ve ayrıca ilgili uçak sahibinin personeli, çalışanları ve temsilcileri ve acentesi ve temsilcilerinden tazminat olarak alınabilecek toplam tutar, varsa kendi sorumluluk tutarımızı aşmayacaktır.
   8. İşbu Taşıma Genel Koşullarında belirtilen hükümlerden hiçbiri, aksi açıkça belirtilmedikçe, Konvansiyon veya geçerli kanunlardan doğan herhangi bir sorumluluk sınırlamamız veya muafiyetimizden feragat edilmesine neden olmayacaktır.
   9. İşbu Taşıma Genel Koşullarındaki hükümlerden hiçbiri, bir Yolcunun ölümü, yaralanması veya diğer bedensel yaralanmasıyla ilgili olarak tazminat ödemekle yükümlü olan veya tazminat ödemiş olan herhangi bir kamusal sosyal sigorta kurumuna veya herhangi bir başka kişiye karşı Konvansiyon veya geçerli kanunlardan doğan sorumluluğumuza ilişkin hiçbir muafiyet veya sınırlamadan veya başvurabileceğimiz herhangi bir savunma hakkından feragat edildiği veya edileceği anlamına gelmeyecektir.
 3. İşbu Taşıma Genel Koşullarını zaman zaman değiştirme hakkımız saklıdır ve bu şekilde değiştirilen Taşıma Genel Koşulları, ilgili değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 4. Yolcuların Ölümü veya Yaralanması
  1. Konvansiyonda tanımlanan şekilde bir kaza durumunda bir Yolcunun ölümü, yaralanması veya her tür diğer bedensel yaralanması halinde maruz kalınan Zararlara ilişkin sorumluluğumuz, geçerli kanunlardaki kural ve sınırlamalara ve aşağıdaki tamamlayıcı kurallara tabidir.
  2. Kanıtlanmış Zararla ilgili sorumluluğumuz, herhangi bir mali kısıtlamaya tabi olmayacaktır.
  3. 100,000 SDR’ye (veya Montreal Konvansiyonun geçerli olduğu durumlarda, 128,821 SDR) kadar olan Zararlarda, Sorumluluğumuz ortadan kalkmayacak veya kısıtlanmayacaktır.
  4. Montreal Konvansiyonun geçerli olduğu hallerde; 128,821 SDR’yi aşan Zararlarda, söz konusu Zararın Bizim veya çalışanlarımız veya acentelerimizin ihmalinden veya diğer haksız fiil veya kusurundan kaynaklanmadığını veya tamamen bir üçüncü tarafın ihmali veya haksız fiili veya kusurundan kaynaklandığını kanıtlamamız durumunda, söz konusu Zarara ilişkin hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.
  5. Madde 18.2.2., 18.2.3. ve 18.2.4.’ün hükümlerinin saklı kalması kaydıyla, Zararın yaralanan veya ölen Yolcunun (veya tazminat talep eden kişinin) ihmalinden veya diğer haksız fiil veya kusurundan kaynaklandığını veya onun ihmal veya kusurunun Zararın oluşmasına katkıda bulunduğunu kanıtlamamız durumunda, geçerli kanunlar uyarınca sorumluluğumuzdan tamamen veya kısmen muaf tutulabiliriz.
  6. Kanunların gerekli kıldığı durumlarda, aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olmak kaydıyla, Size veya varislerinize peşin ödeme yapmayı kabul ediyoruz:
 5. Ödemeyi alan kişinin bir gerçek kişi olması (yani gerçek kişi ifadesi ile kelimenin doğal anlamı gereği, şirket gibi tüzel kişilerin karşıtı anlamındaki kişi kastedilmektedir);
 6. Sizin veya ödemeyi alan kişinin geçerli kanunlar uyarınca tazminat alma hakkının olması;
 7. Ödemelerin sadece acil ekonomik ihtiyaçlara göre yapılacak olması;
 8. Ödeme tutarının, ölüm halinde Yolcu başına 15,000 SDR’den az olmaması koşuluyla, ölüm, yaralanma veya bedensel yaralanma sonucunda uğranılan ekonomik sıkıntı ile orantılı olması;
 9. Ödemenin geçerli kanunlara göre tazminat almaya hak kazanan kişinin kimlik doğrulamasının yapıldığı tarihten itibaren, söz konusu doğrulamanın tatmin edici kanıtının tarafımıza ibraz edilmesi şartıyla, en geç on beş (15) Gün içinde yapılması;
 10. Kendisi veya ödemeye konu Yolcunun veya bu kişinin ihmalinin ödemeye konu Zarara neden olması veya katkıda bulunması durumunda, söz konusu kişinin ödeme almaya hak kazanamayacak olması;
 11. Herhangi bir ödemenin alıcısının, söz konusu alıcının her zaman için Madde 18.2.6.(b) hükümlerine uygunluğunun sona erdiği veya kendisi ya da ödemeye konu Yolcunun ödemeye konu Zarara neden olduğu veya katkıda bulunduğu yönünde kanıt sunulması durumunda almış olduğu tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olması;
 12. Ödemelerin geçerli kanunlardan doğan sorumluluğumuzla ilgili ödenmesi gereken sonradan ortaya çıkan meblağlara karşı denkleştirilmesi;
 13. Ölüm halinde, Madde 18.2.6.(d)’de belirtilen asgari meblağın ödenmesi haricinde, işbu Paragraf 18.2.6. kapsamında yapılan bir ödemenin alıcıya ödemekle yükümlü olabileceğimiz maksimum tazminat tutarını aşmaması;
 14. Bir ödemenin yapılmış olmasının, sorumluluğun bizde olduğunun kabul veya beyan edildiği anlamına gelmemesi;
 15. Ödeme alan kişinin, Madde 18.2.6. (g) ila (j)’nin uygulanabilirliğini onaylayan imzalı bir makbuzu tarafımıza teslim etmedikçe ve tarafımızca istenen uygun bir ibranameyi ve tazminat belgelerini imzalamadıkça ödeme alamayacak olması; ve
 16. Ölüm halinde, yürürlükteki herhangi bir kanunla çelişmedikçe ve Madde 18.2.6.(d)’de belirtilen asgari meblağın ödenmesine tabi olmak kaydıyla, ödeme tutarıyla ilgili kararımız nihai ve bağlayıcı olacaktır.
 17. Yolcuların Taşınmasında Gecikmeler
  1. Rötar nedeniyle bir Yolcunun maruz kaldığı Zarara ilişkin sorumluluğumuz, Konvansiyon(lar) veya Yönetmelik(ler)le sınırlıdır ve bunlar uygulanacaktır.
  2. Bizim ve acentelerimizin Zararı önlemek için gereken tüm makul tedbirleri aldığını veya Bizim veya acentelerimizin bu gibi tedbirleri almasının imkânsız olduğunu kanıtladığımız takdirde, rötar nedeniyle bir Yolcunun maruz kaldığı Zarardan sorumlu değiliz. Konvansiyonun geçerli olmadığı durumlarda, işbu Taşıma Koşullarında belirtilenler haricinde, rötardan dolayı Size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.
 18. Bagaj Hasarı
  1. İlgili Zarar Bizim ihmalimizden kaynaklanmadığı ve söz konusu ihmal Yolcu veya tazminat talep eden kişi tarafından kanıtlanmadığı sürece, Kayıtsız Bagajda meydana gelen Zararlardan sorumlu olmayacağız.
  2. Bagajda, Bagajın kendi yapısal kusuru, kalitesi veya diğer hatalarından dolayı oluşan Zararlardan sorumlu olmayacağız. Aynı şekilde, Bagajda havayoluyla taşımanın olağan ve normal zorluklarından kaynaklanan normal aşınma ve yıpranmalar bizim sorumluluğumuzda olmayacaktır.
  3. Bagajda meydana gelen Zararla ilgili sorumluluğumuz, Bagajda bizim fiil veya ihmalimizden kaynaklanan Zararın Zarar verme niyetiyle veya dikkatsizce ve Zarar oluşabileceği bilinerek yapıldığını kanıtlamadığınız sürece, Madde 18.4.3.(a) ila (e)’de belirtilen maksimum tutarlarla sınırlıdır. Kayıtlı Bagajınız veya Kayıtsız Bagajınızın gerçek değeri veya yenileme maliyeti Bizim sorumluluğumuzu aşıyorsa, özel bir kıymet beyanı yaptırmak (bkz. Madde 18.4.4.) veya eşyalarınızı teminat altına alacak bir sigorta satın almak isteyebilirsiniz.
 19. Taşıma işleminiz için Varşova Konvansiyonu geçerliyse; Kayıtsız Bagajda meydana gelen Zarar için Yolcu başına maksimum 332 SDR (yaklaşık 450$ USD veya yerel para birimindeki eşdeğeri) tutarında bir meblağ uygulanır;
 20. Taşıma işleminiz için Varşova Konvansiyonu geçerliyse; Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zarar için kilogram başına maksimum 17 SDR’ye eşit tutar (yaklaşık 23$ USD veya yerel para birimindeki eşdeğeri) veya Madde 18.4.4. uyarınca Bizim tarafımızdan kabul edilen daha yüksek bir meblağ uygulanır.
 21. Taşıma işleminiz için Montreal Konvansiyonu geçerliyse; Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajda meydan gelen Zarar için Yolcu başına maksimum 1288 SDR (yaklaşık 1500$ USD veya yerel para birimindeki eşdeğeri) veya Madde 18.4.4. uyarınca Bizim tarafımızdan kabul edilen daha yüksek bir meblağ uygulanır.
 22. Taşıma işleminiz için Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonu yerine yerel kanunlar geçerliyse; Kayıtsız ve Kayıtlı Bagaj için yerel kanunlarda öngörülen maksimum Zarar sorumluluğu kısıtlaması uygulanır.
 23. Taşıma işleminiz için Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonu uygulanmıyor ve geçerli yerel kanunlarla belirlenmiş herhangi bir sorumluluk sınırımız yoksa; Kayıtsız Bagaj ve Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zarar için sırasıyla Madde 18.4.3.(a) ve (b)’de belirtilen Kayıtsız ve Kayıtlı Bagaj için maksimum Zarar sorumluluğu sınırı uygulanır.
  1. Kayıtlı Bagajınızda meydana gelen Zarar için Size karşı olan sorumluluğumuzu, belirli varış yerleri için ve ancak Yönetmeliklerimiz uyarınca hesaplanan bir ek ücreti Bize ödemeniz durumunda, check-in sırasında Kayıtlı Bagajınızı bize teslim ederken Sizin tarafınızdan belirtilen ve Bizim de kabul ettiğimiz bir tutara eşit olacak şekilde arttıracağız. Bu işlem, bir “özel kıymet beyanı” olarak adlandırılır. Özel kıymet beyanı ve varış yerlerinizde geçerli olması ve bu seçeneği kullanmak istemeniz durumunda uygulanabilir olan ücretler hakkında detaylı bilgi için, lütfen Bize danışınız.
  2. Kayıtlı Bagajınızın ağırlığı Bagaj Fişi üzerinde kayıtlı değilse; adınıza rezervasyon yapılmış olan taşıma sınıfına ait ücretsiz bagaj hakkından daha fazla olmadığını varsayacağız.
 24. Bagajınızın taşıma işleminin birbiri ardı gelen havayolları tarafından yapılması ve bu taşıma işleminde Varşova Konvansiyonu veya Montreal Konvansiyonunun geçerli olması durumunda; sadece (a) Sizin Yolcu, Bizimse birinci taşıyıcı olmamız; veya (b) Sizin Yolcu ve Bizimse son taşıyıcı olmamız; veya (c) ilgili Zararın Bagajınızın Bizim tarafımızdan taşınması sırasında meydana gelmesi durumunda, Bize karşı bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.
 25. Konvansiyonun geçerli olduğu durumlar haricinde; kırılabilir veya kolayca bozulabilen maddeler, para, mücevher, kıymetli madenler, gümüş eşyalar, bilgisayarlar, kişisel elektronik cihazlar, hisse senetleri, tahviller, ticari senetler, ticari belgeler ve diğer değerli evraklar, pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri gibi, özel değere sahip eşyalar dahil, Madde 8.3 uyarınca Kayıtlı Bagajınızda bulunmasına izin verilmeyen maddelerde/eşyalarda oluşan Zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

MADDE 19 ‐ TAZMİNAT TALEPLERİ VE DAVALARA İLİŞKİN SÜRE KISITLAMASI

 1.  
  1. Bagaj için Hasar Bildirimi
   1. Son varış yerinde Bagaj teslim alanının terk edilmesi veya Bagajın Bagaj Fişini elinde bulunduran kişi tarafından teslimat sırasında hiçbir şikâyette bulunulmaksızın kabulü, aksini kanıtlamadığınız sürece, Bagajın iyi durumda ve taşıma sözleşmesine uygun olarak teslim edildiğine dair yeterli kanıtı oluşturur.
   2. Bagaj check-in etiketi olmaksızın, talebinizi alamayacağız; talebinizi bagaj check-in etiketi olmaksızın almamız durumunda; talebiniz nezaketen yapılan bir talep olarak değerlendirilecek ve Bizim için hiçbir sorumluluk doğurmayacaktır. Nezaket bildirimi raporunun hiçbir yasal etkisi yoktur.
   3. Kayıtlı Bagajda meydana gelen Zararla ilgili bir tazminat talebi veya bir dava açmak istemeniz durumunda; Zararı fark eder etmez ve en geç Kayıtlı Bagajın alındığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde veya kayıp bagaj durumunda, Kayıtlı Bagajın ulaşmış olması gereken tarihten itibaren yedi (7) gün içinde durumu Bize bildirmelisiniz. Kayıtlı Bagajda meydana gelen gecikmeyle ilgili bir tazminat talebi veya dava açmak istemeniz halinde; Bagajın Sizin tasarrufunuza geçtiği tarihten itibaren yirmi bir (21) gün içinde durumu Bize bildirmelisiniz. Bu bildirimlerden her biri, yazılı olarak yapılmalıdır.
 2. Yolcu tarafından açılabilecek Davalara ilişkin Kısıtlama

Varış noktanıza ulaştığınız tarih veya uçağın planlanan varış tarihi veya taşımanın sona erdiği tarihten itibaren iki (2) yıl içinde bir dava açılmaması durumunda; zarara ilişkin her tür dava ve talep hakkı düşecektir. Bu kısıtlama süresini hesaplama yöntemi, davanın görüldüğü mahkemenin kanunlarına göre belirlenecektir.

MADDE 20 – DİĞER KOŞULLAR

 1.  
  1. Sizin ve Bagajınızın taşınma işlemi, aynı zamanda operasyonel güvenlik, dakiklik ve yolcu rahatlığıyla ilgili bu kurallar gibi, Bizim için geçerli olan veya Bizim tarafımızdan benimsenmiş diğer belirli yönetmelik ve koşullar uyarınca sağlanır. Zaman zaman değiştirilebilen bu yönetmelik ve koşullar önemlidir. Bunlar, diğer hususların yanı sıra, aşağıda belirtilenlerle ilgilidir:
 1. Refakatsiz çocuklar, hamile kadınlar, hareket kabiliyeti kısıtlı Yolcular ve hasta yolcuların taşınması.
 2. Elektronik cihaz ve eşyaların kullanımına ilişkin kısıtlamalar.
 3. Çin Toprakları (Hong Kong, Macau ve Tayvan hariç) çıkışlı veya Çin Topraklarında (Hong Kong, Macau ve Tayvan hariç) bir Duraklama noktasına sahip bir Uçuşla ilgili herhangi bir gecikme ve/veya uçuş iptaline ilişkin beklenmedik durum planlarımız. Beklenmedik durum planları, istek üzerine temin edilebilir.

Bu hususlarla ilgili yönetmelikler, talep üzerine Bizden temin edilebilir.

 1. Ne Biz ne de çalışanlarımız, bir Mücbir Sebep Olayı ile ilgili yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin engellenmesi koşuluyla, taşımanızın ihlali anlamına gelmeyecektir.
 2. Eğer bir Mücbir Sebep, buradaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi engellediyse, Size ve Müsabakanın diğer Yolcularına ve Mücbir Sebep Olayının bizim tarafımızdan öngörülmesinin sonuçlarını bildireceğiz.
 3. Mücbir Sebep Olayı nedeniyle uçuşunuz iptal edilirse, bir Mücbir Sebep Olayının neden olduğu kesinti süresi boyunca Sözleşme Süreniz uzatılacak ve 12. ve 13. maddelerde belirtilen istem dışı geri ödeme hakkınız olmayacaktır. İşlemlerimiz normal durumuna döndüğünde ve müsaitlik durumuna bağlı olarak, iptal nedeniyle kredi tutarınızı kullanmanıza ve bizimle tekrar başka bir uçuş rezervasyonu yapmasına izin verilecektir.

MADDE 21 ‐ YORUM

 1.  
 2.  
  1. İşbu Taşıma Genel Koşullarının her Maddesinin başlığı, sadece kolaylık sağlama amaçlıdır ve metnin yorumlanmasında dikkate alınmayacaktır.
  2. İşbu Taşıma Genel Koşullarının orijinal metni İngilizcedir; herhangi bir başka dil veya dillere çevrilmiş versiyonları, sadece referans kolaylığı sağlamak içindir ve diğer dillere göre geçerli olacaktır.
  3. Bu koşullar (bu "Koşullar"), Size Bizim hakkımızda bilgiler verir ve Air Arabia PJSC veya Air Arabia Maroc veya Air Arabia Egypt şirketlerinin uçuşlarının Sizin tarafınızdan satın alınmasına ilişkin Sizinle yaptığımız sözleşmenin yasal hüküm ve şartlarını belirler.
  4. Bu Koşullar, aşağıda belirtilenlerle bağlantılı olarak okunmalı ve aşağıda belirtilenleri içermelidir:
 • Verilerinizi nasıl kullanabileceğimizi belirten Gizlilik Politikamız;
 • Web sitemizi kullanmanız durumunda Kullanım Şartlarımız; ve
 • Herhangi bir Onay Belgesi veya elektronik biletinizde belirtilen taşıma koşulları.
  1. Lütfen bu Koşulları dikkatle okuyun ve Bize Uçuş siparişi vermeden önce bu Koşulları anladığınızdan emin olun.
  2. Ayrıca aşağıda belirtilen ek hizmetleri (her biri bir “Ek Hizmet”) satın almanız durumunda, satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz sırada geçerli olabilecek olan yukarıda belirtilen şartlara tabi olacaksınız:
   1. Ring servisi, Araç Kiralama hizmeti satın almış olduğunuz durumlarda; Araç Kiralama Şirketinin şartları;
   2. Bir Air Arabia Holidays tatili satın almış olmanız durumunda; ilgili satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz noktada geçerli olacak olan şartlar; Air Arabia Holidays ile ilgili koşullar için, lütfen bu linki tıklayınız.
   3. Otel rezervasyonları yapmış olmanız durumunda; otellerde belirtilen şartlar.
  3. Bizimle uçmak hakkında daha fazla bilgi için, Çağrı Merkezlerimize danışabilir veya Sık Sorulan Sorular (SSS) bölümünden faydalı bilgiler edinebilirsiniz.
  4. Bu Koşullar ile yukarıda belirtilen Ek Hizmetlere ilişkin özel hüküm ve koşullar ve/veya Rezervasyonunuz için geçerli zorunlu yerel yasalar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda; (duruma göre) özel hüküm ve koşullar ve/veya yerel zorunlu yasalar geçerli olacaktır.
  5. Bizden bir Rezervasyon yaparken, Sizin için bir hesap açacağımızı ve bu hesap aracılığıyla Rezervasyonunuzu tamamlayıp yönetebileceğinizi lütfen göz önünde bulundurun. Bir başka taraf aracılığıyla veya bir başka web sitesini kullanarak bir Rezervasyon yaptığınız sırada da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Daha fazla bilgi için, lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.