به کمک احتیاج دارید؟
با ما تماس بگیرید:
تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن
بار

Pre-booked baggage allowance rates

Passengers traveling from/to Sharjah


Standard baggage rates:
Weight Fee
20 KG 30 AED / Passenger
30 KG 90 AED / Passenger
40 KG 180 AED / Passenger
(Subject to availability)


Limited time offers:
Period From To Offer
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
All stations India 30 KG Free
40 KG = 180 AED
(Subject to availability)
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
India All stations 30 KG Free
40 KG = 180 AED
(Subject to availability)
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
UAE / Saudi Arabia / Bahrain /
Kuwait
Colombo / Chittagong / Dhaka /
Peshawar / Karachi / Sialkot /
Kathmandu
30 KG Free
40 KG Free / Passenger
(Subject to availability)
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
UAE / Saudi Arabia / Bahrain /
Kuwait
Alexandria / Khartoum 30 KG Free
40 KG = 180 AED
(Subject to availability)
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
Alexandria / Khartoum UAE / Saudi Arabia / Bahrain /
Kuwait
30 KG Free
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
UAE Russia / Almaty / Tbilisi 30 KG = Free
40 KG = 180 AED
(Subject to availability)
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
Russia / Almaty / Tbilisi UAE 20 KG = Free
30 KG = 90 AED
40 KG = 180 AED
(Subject to availability)
Between 1st January, 2015
Yerevan (Armenia) UAE 30 KG = Free
40 KG = 180 AED
(Subject to availability)


Passengers traveling from/to Morocco


Standard baggage rates:
Period From To Offer
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
Morocco Belgium / France / Germany /
Italy / Spain / Swtizerland
/ Turkey / United Kingdom
15 KG = starting from 159 MAD
20 KG = starting from 212 MAD
30 KG = starting from 318 MAD
40 KG = starting from 424 MAD
50 KG = starting from 530 MAD
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
Belgium / France / Germany /
Italy / Spain / Swtizerland
/ Turkey / United Kingdom
Morocco 15 KG = 15 EUR
20 KG = 20 EUR
30 KG = 30 EUR
40 KG = 40 EUR
50 KG = 50 EUR
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
Morocco Belgium / France / Germany /
Italy / Spain / Swtizerland
/ Turkey / United Kingdom
15 KG = starting from 159 MAD
20 KG = starting from 212 MAD
30 KG = starting from 318 MAD
40 KG = starting from 424 MAD
50 KG = starting from 530 MAD
Between 1st January, 2015
and 31st December, 2015
Belgium / France / Germany /
Italy / Spain / Swtizerland / Turkey /
United Kingdom
Morocco 15 KG = 15 EUR
20 KG = 20 EUR
30 KG = 30 EUR
40 KG = 40 EUR
50 KG = 50 EUR


Passengers traveling from/to Egypt


30 KG free on all routes


خدمات مشتریان

خدمات مشتریان

آیا سؤالی دارید؟ لطفاً برای یافتن پاسخ سؤال خود در قسمت پرسش های متداول درنگ نکنید.در این قسمت می توانید پاسخ پرسشهای رایج را به سرعت بیابید.

دریافت اطلاعات بیشتر
بار دستی

بار دستی

ایرعربیا به شما 10 کیلوگرم بار دستی پیش نهاد می کند

دریافت اطلاعات بیشتر
ردیابی بار

ردیابی بار

ما نهایت تلاش خود را برای تحویل به موقع بار شما خواهیم کرد. اگرچه به هیچ عنوان دوست نداریم باعث ایجاد ناراحتی برای شما در طول سفرشویم، اما گاهی تاخیر در ارسال بار و اسیب آن غیرقابل اجتناب است.

دریافت اطلاعات بیشتر