به کمک احتیاج دارید؟
با ما تماس بگیرید:
تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن
About us

Route Launches

2014


 • February 27, 2014 Sharjah – Cairo (Egypt)
 • May 6, 2014 RAK – Cairo (Egypt)
 • May 6, 2014 RAK – Lahore (Pakistan)
 • May 6, 2014 RAK – Islamabad (Pakistan)
 • May 6, 2014 RAK – Peshawar (Pakistan)
 • May 6, 2014 RAK – Jeddah (Kingdom of Saudi Arabia)
 • May 6, 2014 RAK – Muscat (Oman)
 • May 6, 2014 RAK – Dhaka (Bangladesh)

2013


 • January 10, 2013 Sharjah – Sialkot (Pakistan)
 • March 11, 2013 Sharjah – Baghdad (Iraq)
 • May 25, 2013 Sharjah – Abha (Kingdom of Saudi Arabia)
 • August 1, 2013 – Hail (Kingdom of Saudi Arabia)
 • August 16, 2013 Sharjah – Yerevan (Armenia)
 • August 25, 2013 Sharjah – Lar (Iran)
 • August 28, 2013 Sharjah – Mashhad (Iran)
 • November 18, 2013 Sharjah – Hofuf (Kingdom of Saudi Arabia)

2012


 • April 1, 2012 Nador – Palma de Majorca (Spain)
 • May 22, 2012 Nador – Basel (Switzerland)
 • May 25, 2012 Casablanca – Alexandria (Egypt)
 • May 25, 2012 Casablanca – Bologna (Italy)
 • June 2, 2012 Sharjah – Taif (Kingdom of Saudi Arabia)
 • June 28, 2012 Sharjah – Salalah (Oman)
 • October 2, 2012 Sharjah – Ufa (Russia)
 • October 3, 2012 Sharjah – Kazan (Russia)
 • October 12, 2012 Sharjah – Odessa (Ukraine)
 • October 14, 2012 Sharjah – Erbil (Iraq)
 • October 28, 2012 Casablanca – London (England)
 • October 28, 2012 Tangier – Madrid (Spain)
 • October 28, 2012 Nador – Madrid (Spain)
 • October 29, 2012 Tangier – London (England)
 • October 31, 2012 Sharjah – Astana (Kazakhstan)
 • November 2, 2012 Sharjah – Rostov (Russia)
 • November 15, 2012 Casablanca – Toulouse (France)
 • December 6, 2012 Sharjah – Basra (Iraq)

2011


 • June 9, 2011 Alexandria – Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia)
 • June 11, 2011 Alexandria – Dammam (Kingdom of Saudi Arabia)
 • June 24, 2011 Alexandria – Istanbul (Turkey)
 • July 1, 2011 Casablanca – Torino-Cuneo (Italy)
 • July 15, 2011 Sharjah – Gassim (Kingdom of Saudi Arabia)
 • July 16, 2011 Tangier – Barcelona (Spain)
 • October 7, 2011 Sharjah – Donetsk (Ukraine)
 • October 12, 2011 Sharjah – Kharkiv (Ukraine)
 • October 14, 2011 Sharjah – Moscow (Russia)
 • October 29, 2011 Sharjah – Yekaterinburg (Russia)
 • October 30, 2011 Nador – Brussels (Belgium)
 • October 30, 2011 Nador – Barcelona (Spain)
 • October 30, 2011 Nador – Montpelier (France)
 • October 30, 2011 Nador – Amsterdam (Netherlands)
 • October 30, 2011 Nador – Cologne (Germany)
 • November 1, 2011 Sharjah – Yanbu (Kingdom of Saudi Arabia)
 • December 16, 2011 Alexandria – Milan (Italy)

2010


 • March29, 2010 Casablanca - Montpellier (France)
 • June1, 2010 Alexandria - Khartoum (Sudan)
 • June1, 2010 Alexandria - Kuwait (Kuwait)
 • June22, 2010 Alexandria - Amman (Jordan)
 • June29, 2010 Alexandria - Beirut (Lebanon)
 • July3, 2010 Alexandria - Abu Dhabi (UAE)
 • November2, 2010 Casablanca - Cologne (Germany)

2009


 • April 16, 2009 Sharjah – Goa (India)
 • April 29, 2009 Air Arabia launched second hub in Casablanca, Morocco
 • May 6, 2009 Casablanca – London (United Kingdom)
 • May 10, 2009 Casablanca – Brussels (Belgium)
 • May 12, 2009 Casablanca – Milan (Italy)
 • May 14, 2009 Casablanca – Lyon (France)
 • May 16, 2009 Casablanca – Paris (France)
 • June 25, 2009 Casablanca – Barcelona (Spain)
 • June 25, 2009 Casablanca – Istanbul (Turkey)
 • August 3, 2009 Casablanca – Amsterdam (Netherlands)
 • September1, 2009 Sharha - Medina (Saudi)
 • October26, 2009 Casablanca - Bologna (Italy)
 • October 28, 2009 Casablanca - Venice (Italy)

2008


 • February 26, 2008 Sharjah – Kozhikode (India)
 • March 30, 2008 Sharjah – New Delhi (India)
 • June 8, 2008 Sharjah – Dhaka (Bangladesh)
 • June 25, 2008 Sharjah – Shiraz (Iran)
 • October 15, 2008 Sharjah – Kiev (Ukraine)
 • October 25, 2008 Sharjah –Nairobi (Kenya)
 • October 27, 2008 Sharjah –Hyderabad (India)

2007


 • March 6, 2007 Sharjah – Karachi (Pakistan)
 • March 7, 2007 Sharjah – Peshawar (Pakistan)
 • April 3, 2007 Sharjah – Ahmedabad (India)
 • June 18, 2007 Sharjah - Chittagong (Bangladesh)
 • October 1, 2007 Sharjah - Coimbatore (India)
 • October 8, 2007 Sharjah - Bangalore (India)

2006


 • February 1, 2006 Sharjah - Tehran (Iran)
 • May 1, 2006 Sharjah - Kochi (India)
 • May 4, 2006 Sharjah – Kabul (Afghanistan)
 • May 12, 2006 Sharjah – Jaipur (India)
 • May 28, 2006 Sharjah - Istanbul (Turkey)
 • November 2, 2006 Sharjah – Chennai (India)
 • November 5, 2006 Sharjah – Thiruvananthapuram (India)
 • November 7, 2006 Sharjah – Kathmandu (Nepal)
 • November 16, 2006 Sharjah – Yerevan (Armenia)

2005


 • March 26, 2005 Sharjah - Mumbai (India)
 • October 16, 2005 Sharjah - Nagpur (India)
 • November 11, 2005 Sharjah - Amman (Jordan)
 • November 14, 2005 Sharjah - Astana (Kazakhstan)
 • November 16, 2005 Sharjah - Almaty (Kazakhstan)

2004


 • January 6, 2004 Sharjah - Doha (Qatar)
 • January 11, 2004 Sharjah - Alexandria (Egypt)
 • January 12, 2004 Sharjah - Colombo (Sri Lanka)
 • April 3, 2004 Sharjah - Khartoum (Sudan)
 • November 10, 2004 Sharjah - Sana’a (Yemen)
 • June 20, 2004 Sharjah - Jeddah (Kingdom of Saudi Arabia)
 • June 21, 2004 Sharjah - Dammam (Kingdom of Saudi Arabia)
 • June 22, 2004 Sharjah - Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia)

2003


 • October 28, 2003 Sharjah – Manama (Bahrain)
 • October 29, 2003 Sharjah – Kuwait (Kuwait)
 • October 30, 2003 Sharjah - Muscat (Oman) 
 • October 30, 2003 Sharjah - Beirut (Lebanon) 
ما به کجا پرواز می کنیم

ما به کجا پرواز می کنیم

ایرعربیا به بیش از 101 مقصد از خاورمیانه، شمال افریقا، آسیا و اروپا پرواز دارد.

دریافت اطلاعات بیشتر
News

News

Check out our latest news releases

دریافت اطلاعات بیشتر
Contact our Press team

Contact our Press team

Let us tell you more about us! Find all the contact details you are looking for and get in touch!

دریافت اطلاعات بیشتر