به کمک احتیاج دارید؟
با ما تماس بگیرید:
تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن
سؤالات رایج

نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات

نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات در پروازهای ایرعربیا ممنوع است.