به کمک احتیاج دارید؟
با ما تماس بگیرید:
تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن
سؤالات رایج

اقلام غیر مجاز

حمل اقلام زیر در اثاثیه شما ممنوع می باشد:

  • گازهای  قابل اشتعال، غیر قابل اشتعال و سمی از قبیل بوتان، اکسیژن، پروپان و سیلندرهای تنفس غواصی.
  • مایعات و جامدات قابل اشتعال شامل فندک یا سوخت های حرارتی، رنگ و کبریت.
  • مواد سمی نظیر حشره کش ها، سموم علف های هرز، مرگ موش و سیانور.
  • مواد رادیواکتیو، اکسید کننده و پراکسیدهای ارگانیک.
  • اسلحه و مواد منفجره نظیر هفت تیر، سلاح های خودکار و مهمات.
  • مواد عفونی  نظیر باکتری و ویروس.
  • خورنده ها نظیر جیوه، اسید، قلیاها و باتری های آبی.
  • روغن های آشپزی.
  • کبریت های قابل اشتعال و فندک های سیگاری.