به کمک احتیاج دارید؟
با ما تماس بگیرید:
تاريخ رفت: - , تاریخ برگشت: - | مسافران: - بزرگسالان, - كودكان ویرایش اطلاعات
پنهان کردن
سؤالات رایج

فرآیند سوار شدن به هواپیما

شماره درگاه ورودی پرواز و زمان آن بر روی کارت پرواز درج شده است. تقاضا می شود تا قبل از بستن ورودی ها که 15 دقیقه قبل از عزیمت است، به درگاه ورودی خود مراجعه کنید.

درگاههای ورودی یک ساعت قبل از پرواز باز است و فرآیند سوار شدن به هواپیما معمولاً قبل از 30 دقیقه از زمان تعیین شده برای عزیمت آغاز می شود و 15 دقیقه قبل از زمان تعیین شدۀ پرواز بسته می شود.

مسافرانی که به علت تأخیر در رسیدن به درگاه ورودی یا نداشتن پیش نیازهای مهاجرت به کشور مقصد قبل از بستن درگاهها نتوانند فرآیند سوار شدن خود را به اتمام برسانند، فرصت سفر را از دست خواهند داد و وجه آنها برگشت داده نمی شود.

برای تکمیل فرآیند سوار شدن، از شما درخواست خواهد شد تا اصل مدارک سفر،کارت پرواز  و هر نوع مدرک مورد نیاز دیگر از سوی بخش مهاجرت کشور مقصد را ارائه دهید.